CZ  EN
Zaujal Vás EISOD?

Pro další informace nás kontaktujte na e-mailu obchod@ipm-plzen.cz.

Dotační programy EU

Název projektu: Štít budoucnosti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012385
Doba realizace projektu: 12/2019 - 05/2022

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Cílem projektu je zvýšení klíčových kompetencí žáků skrze zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím inovace výuky za pomoci 4 nově vytvořených DVZ pro zvýšení schopností, dovedností, postojů a hodnot digitálního vzdělávání, informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, to vše za pomoci pedagogických pracovníků, kteří budou moci využít nové DVZ v rámci své výuky i po skončení projektu za podpory všech vytvořených interaktivních materiálů, metodických a průvodních tutoriálových listů.

 

Název projektu: Ověření realizovatelnosti konceptu automatizace deskripce procesů organizace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program:
Proof of concept
Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014216
Harmonogram: 4. 5. 2018 - 30. 4. 2020

Cílem projektu je ověření všech aspektů nasaditelnosti a životaschopnosti konceptu strojové podpory deskripce procesů s využitím pokročilých analytických a heuristických algoritmů, včetně praktické využitelnosti teoretického konceptu v prostředí reálných organizací a dat.

 

Název projektu: Implementace opatření age managementu v IPM

Operační program Zaměstnanost
Dotační program:
Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009556
Harmonogram: 2. 1. 2018 - 28. 6. 2019

Hlavním cílem projektu je efektivně aplikovat v denní praxi společnosti principy age managementu. Hlavní problémy, které je potřeba řešit, byly identifikovány na základě výstupů age management auditu. Konkrétní zjištění jsou seskupena do pěti problémových okruhů - mezigenerační problémy, vedení, řízení, komunikace, HR oblast. Na zjištění navazují opatření, která budou realizována konkrétními aktivitami, vedoucími k eliminaci problémových oblastí.

 

Název projektu: Rozvoj IS EISOD

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: ICT a sdílené služby - Výzva I
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002599
Harmonogram: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2018

Projekt Rozvoj IS EISOD je spolufinancován Evropskou unií. Rozvoj IS EISOD navazuje na úspěšný upgrade technologické základny IS EISOD (primárně tenký klient). Cílem projektu Rozvoj IS EISOD je doplnění pokročilých a sofistikovaných funkcionalit do celého informačního systému EISOD, zejména pak do modulu DMS (Document management system) s podporou funkcionalit pro oblast důvěryhodných dlouhodobých archivů.

 

Název projektu: Technologický upgrade IS EISOD

Operační program podnikání a inovace
Dotační program: ICT a strategické služby
Číslo projektu: 2.2 ITS03/552
Harmonogram: 1. 12. 2013 - 30. 06. 2015

Popis projektu: Společnost Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. je dlouhodobým (vice než 15 let) tvůrcem řešení pro podporu řídících procesů firem a organizací – IS EISOD. SW aplikace IS EISOD je implementována u cca 150 firem a organizací v ČR, SR, Polsku, SRN, Maďarsku a Turecku. Systém je naprogramován ve vývojovém prostředí Delphi pro MS Windows jako kombinace tlustého klienta a aplikačního serveru. Současný technologicky vývoj a poptávka firem se orientuje na tenkého klienta a využití mobilních zařízení. Předmětem a cílem projektu Technologický upgrade IS EISOD bude vývoj nové funkcionality tak, aby mohla být implementována a nasazena v moderním technologickém celku kompatibilním s infrastrukturou stávajících i nových zákazníků.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright © 2020 Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. Internetové stránky od Beneš & Michl