CZ  EN

Moduly EISOD X

Modul Správa dokumentace a záznamů – DMS

 • Komplexní řešení elektronické správy a údržby řídící dokumentace a systémů řízení nejen dle ISO norem.
 • Řízený oběh dokumentace společnosti.
 • Dostupnost dokumentace každému pracovníkovi společnosti, vždy a v platné formě.
 • Prostřednictvím workflow je řízena jak tvorba, připomínkování a schvalování dokumentace, tak systém pravidelných revizí a archivace neplatných dokumentů. Díky tomu dochází k časové úspoře s osobním „hlídáním“ termínů revizí a minimalizuje se zatěžování pracovníků papírovými verzemi s nutností podpisu. Sníženo je rovněž riziko opomenutí pravidelné revize dokumentu nebo nesprávného uložení neplatného dokumentu.
 • Možnost využití modulu pro řízení dalších procesů v oblasti řízení dokumentace – schvalování nabídek, smluv, faktur, …

Modul ORYX QPM – procesní modelování a měření procesů

 • Tvorba komplexního procesního modelu firmy – procesní organizace, vč. metrik.
 • Integrace systémů managementu kvality a procesní organizace – nástroj pro řízení firmy.

Modul Správa auditů, neshod, opatření

 • Správa a řízení prokazování kvality realizací interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů.
 • Řízení zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření.
 • Jednotná evidence zjištění, dostupnost všem zainteresovaným pracovníkům.
 • Odstranění rizika opomenutí některých kroků v procesech interních auditů, řízení neshodné práce, nápravných a preventivních opatření.

Modul Správa měřidel a zařízení

 • Správa, evidence měřidel a vyhrazených zařízení a jejich revizí (kalibrace, ověření, generální opravy).
 • Díky značné míře customizace lze řídit libovolné periodické kontroly, revize, ověření apod.
 • Elektronizace snižuje čas na efektivní správu systému.
 • Minimalizace rizika překročení určeného intervalu kontroly/kalibrace/ověření včasným upozorněním na blížící se konec platnosti termínu.

Modul Analýzy FMEA

 • Aplikace metody FMEA při analýze vzniku vad u posuzovaného produktu nebo procesu.
 • Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti výrobků.
 • Snižování záručních a servisních nákladů.
 • Zkrácení procesu vývoje.

Modul Control Plans

 • Průběžná kontrola kvality produkce na výrobních linkách pro dosažení co nejvyšší kvality produkce.
 • Tvorba a řízení Control Plans.
 • Sběr dat a jejich vyhodnocování, generování výstupů.

Modul Sběr dat a vyhodnocení

 • Aplikace metody SPC při analýze systémů měření a hodnocení způsobilosti procesů.
 • Analýzy X-R, X-s a Me-R s přehlednými grafickými výstupy.
 • Tvoření znaků a možnost zadávání odběrů.

Modul Správa reklamací

 • Správa evidence, řešení a vyhodnocení reklamací od zákazníků a na dodavatele.

Modul Projektové řízení (partnerské řešení)

 • Správa kompletního životního cyklu projektů – plánování, řízení a měření projektů, jejich zdrojů, úkolů a financí.
 • Manažerské reporty pro projektové manažery a vedení společnosti.

Systémová parametrizace – customizace

 • Uživatelské nastavení a přizpůsobení celého systému EISOD konkrétním požadavkům a potřebám společnosti.

Máte zájem o IS EISOD?

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na e-mailu obchod@ipm-plzen.cz.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright © 2020 Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. Internetové stránky od Beneš & Michl