CZ  EN

Softwarový systém EISOD

… je nejnovější verzí systému EISOD, která přináší významné novinky:

 • Přístup k datům prostřednictvím webového prohlížeče z počítače, tabletu i telefonu
 • Snadné a intuitivní ovládání
 • Zdokonalený systém zabezpečení dat vč. šifrovaných přenosů
 • Šifrování dat v úložišti
 • Řízený proces skartace a archivace dokumentů v souladu s platnou legislativou
 • Integrace se systémy třetích stran pomocí webových služeb

EISOD X byl vyvinut pro zefektivnění a zlepšení organizace práce firem a pro větší zabezpečení jejich dat. Při tvorbě jsme přemýšleli o potřebách dnešních společností, hrozbách, které se jich dotýkají, a brali v potaz jednotlivé segmenty jejich práce. Systém EISOD X proto tvoří řada modulů, o kterých jsme přesvědčeni, že pomohou každé společnosti (bez ohledu na její velikost nebo zaměření).

EISOD byl původně vyvinut zejména pro elektronickou správu a řízení systémů managementu podle norem ISO 9001, 14001, IATF 16949, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 ad. Jeho využití je dnes ale mnohem širší.

Modul Správa dokumentace a záznamů nabízí efektivní správu a údržbu dokumentace systémů řízení firem (ISŘ), ale lze ho využít také pro jiné firemní dokumenty (např. nabídky, smlouvy, faktury). Dále umožňuje procesní modelování v modulu ORYX QPM (Quality Process Management, řízení procesů kvality), který integruje procesní organizaci a systémy managementu společnosti. Další moduly umožňují prokazování shody formou správy, řízení a realizace interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů a řízeným workflow zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření a také správu a evidenci měřidel a zařízení. V neposlední řadě pak umožňuje správu katalogu výrobků, analýzy FMEA, control plans, statistiky SPC a správu reklamací.

EISOD je koncipován jako víceuživatelský systém a je založen na architektuře klient/server. Na serveru jsou umístěny všechny spravované dokumenty a databáze, které mohou být jednotlivými uživateli využívány. Koncoví uživatelé pracují s informačním systémem prostřednictvím webového prohlížeče. Díky tomu může být systém nasazen ve společnosti velmi rychle, není nutné ani složité zaškolování uživatelů. Systém je možné provozovat při minimálních požadavcích na hardware, což sebou nese rovněž úsporu provozních nákladů. Tenký klient respektuje zásady responsive design a umožňuje tak přístup i přes mobilní zařízení.

Systém je dodáván jako „bezlicenční", tzn. jeho cena neroste v závislosti na počtu uživatelů systému. Může být tedy implementován v celém rozsahu činností společnosti a plnit tak požadavky na řízení systému managementu dle všech zavedených norem a jejich specifických požadavků.

Každý uživatel má přesně specifikována přístupová práva a rozsah činností, který může v jednotlivých modulech provádět. V systému EISOD je zajištěna interní kontrola a sledování přístupů jednotlivých uživatelů do systému. Tímto způsobem lze zajistit kontrolu kdo, kdy a odkud provedl změnu v určitém dokumentu, auditu, kartě neshody apod. EISOD umožňuje rychlý pohled na vyřešení nebo naopak na nevyřešení jednotlivých úkolů spojených například s tvorbou nové revize dokumentu, záznamů, procesu atd., se seznámením s novou revizí, se zavedením nápravného opatření z karet neshod apod.
Každý uživatel má administrátorem přiděleny přístupy například k:

 • dokumentům,
 • záznamům,
 • procesním modelům,
 • auditům,
 • kartám neshod a doporučení,
 • evidenčním kartám zařízení,
 • kartám preventivního a nápravného opat-ření,
 • analýzám FMEA,
 • evidenčním karty měřidel,
 • reklamacím.

Dále pak odpovídající přístupová práva k čtení, editaci, mazání, kopírování, tisku a dalším operacím.

Jazykové verze

Kam dál?

Máte zájem o IS EISOD?

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na e-mailu obchod@ipm-plzen.cz.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright © 2019 Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. Internetové stránky od Beneš & Michl