SPRÁVA DOKUMENTACE A AUDITŮ Prokazatelně a v souladu se standardy ISO ŘÍZENÍ KVALITY VE VÝROBĚ Propojení PDM, FMEA, Control plans, sběru dat a vyhodnocení EVIDENCE A ÚDRŽBA MĚŘIDEL A ZAŘÍZENÍ Systém EISOD X najde využití od středního podniku až po chod nadnárodní skupiny společností Slide PROCESNÍ MODELOVÁNÍ Vizualizace, analýza a optimalizace firemních procesů a ICT infrastruktury

Přínosy EISOD X

Systém EISOD je nástroj nejen pro správu systému řízení dle norem ISO. EISOD nabízí řadu na sobě nezávislých modulů, díky nimž můžete efektivně spravovat a udržovat firemní dokumentaci, implementovat procesní řízení a měřit výkonnost procesů a podporovat procesy kvality po celou dobu jejich životního cyklu. EISOD také umožňuje řízení auditů, správu měřidel, zařízení a školení, a mnoho dalšího.

BEZPEČNOST

Minimalizace rizika ztráty dat či úniku informací
Šifrování citlivých dokumentů a informací
Systém řízení práv pro zabezpečení informací

EFEKTIVITA

Práce vždy s aktuálními a platnými informacemi
Zrychlení procesu schvalování dokumentace
Automatické e-mailové notifikace
Rychlé vyhledání informací

DOSTUPNOST

Licence pro neomezený počet uživatelů
Jednotné rozhraní z PC i mobilních zařízení
Rychlé nasazení v řádu dnů
Minimální požadavky na hardware

PROKAZATELNOST

Prokazatelnost seznámení zaměstnanců s dokumenty
Znalost kompletní historie práce s dokumentem

LEGISLATIVA

Řízení dokumentovaných informací v souladu se systémovými normami (např. ISO normami)
Podpora požadavků GDPR
Podpora procesu archivace a skartace

OVĚŘENOST

20 let zkušeností a spolupráce s významnými klienty nejen z České republiky
Přes 200 spokojených zákazníků

Naše filosofie je

SJEDNOCENÍM K EFEKTIVITĚ

Zadejte nám požadavky pro běh vašeho podniku. Připravíme modulární řešení všech aspektů efektivního provozu.

Moduly EISOD X

Přehled základních modulu EISOD X.
V případě speciálních požadavků naprogramujeme a implementujeme další moduly přímo pro Vás.

Správa dokumentace a záznamů

Komplexní řešení elektronické správy a údržby řídící dokumentace a systémů řízení nejen dle ISO norem.

ORYX QPM

Tvorba komplexního procesního modelu firmy. Integrace systémů managementu kvality a procesní organizace s možností modelování ICT infrastruktury a jejího propojení s procesy.

Správa auditů, neshod, opatření

Správa a řízení prokazování kvality realizací interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů a řízením zjištění z nich,

Správa měřidel a zařízení

Správa, evidence měřidel a vyhrazených zařízení a jejich revizí (kalibrace, ověření, generální opravy, revize). Modul lze propojit s HelpDeskem pro hlášení závad.

Product Data Management

Evidence produktů, jejich vzájemných vazeb a verzí. Podpora komplexních provázaných a víceúrovňových schvalovacích workflow.

Analýzy FMEA

Aplikace harmonizované metody FMEA dle VDA/AIAG při analýze vzniku vad u produktu nebo procesu.

Control Plans

Konzistentní tvorba kontrolních plánů v souladu s PFMEA. Průběžná kontrola kvality produkce na výrobních linkách pro dosažení co nejvyšší kvality produkce.

Sběr dat a vyhodnocení

Automatický či ruční sběr dat z výroby a aplikace metody SPC při analýze systémů měření a hodnocení způsobilosti procesů se zpětnou vazbou do FMEA.

HelpDesk

Modul pro řízení interních a externích požadavků. Modul lze provázat s dalšími moduly či externím zdrojem položek, ke kterým je možné požadavky přiřazovat.

Správa reklamací

Správa evidence, řešení a vyhodnocení reklamací od zákazníků a na dodavatele.

Projektové řízení

Správa kompletního životního cyklu projektů – plánování, řízení a měření projektů, jejich zdrojů, úkolů a financí.

K EFEKTIVNĚJŠÍMU BĚHU VAŠEHO PODNIKU

UŽ STAČÍ JEN JEDEN KROK

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.