Modul

Product Data Management

Základní informace o modulu

Modul Product Data Management (Katalog produktů) slouží pro:

  • správu výkresové dokumentace, včetně verzování,
  • hierarchické propojení dílů v sestavách (kusovník),
  • výchozí zdroj dat pro moduly FMEA a Control Plans.

Kusovník lze založit přímo v systému EISOD X, naplnit importem dat z jiného zdroje (např. digitálního výkresu), nebo synchronizovat s aplikací třetí strany.

Ke každému produktu lze přiřadit libovolné množství znaků (charakteristik) a jejich hodnot včetně tolerancí. Ty jsou v dalších modulech kontrolovány (FMEA, Control Plans) a vyhodnocovány (způsobilost procesů, SPC).

Jednotlivé produkty lze reprezentovat formou hierarchického grafu. Lze tak nastavit libovolný produkt jako díl jiného se všemi vyplývajícími závislostmi v ostatních modulech, které jsou s tímto krokem spojeny. Produkty lze v grafu upravovat jednoduše přesouváním dílů. Změna verze produktu automaticky vytváří požadavek na změnu verze FMEA a Control Plan.

Hierarchický graf je navázán také na schvalovací proces, protože každá úprava dílu vede ke změnám projektu nebo dokonce projektů. U každého dílu/produktu je definováno, kdo má změny v dané verzi schválit. Historie jednotlivých verzí dílů/produktů včetně jejich workflow (kdo schválil × neschválil, proč nebylo schváleno, byla změna zapracována atp.) je v modulu uložená z důvodu zachování auditní stopy.

Znaky

Produktové a procesní znaky jsou vlastností produktu – dílu. Znaky a jejich parametry mohou být také importovány z IS či dokumentů třetích stran. Parametry znaku dále slouží v navazujících modulech pro vyhodnocení plnění požadovaných kvalitativních parametrů i s možností využití SPC.

Znaky je možné mezi díly kopírovat a využít tak synergických efektů jednotného databázového prostředí.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.