Modul

Product Data Management

Modul Product Data Management (tj. kusovník produktů a dílů) slouží jako výchozí zdroj dat pro ostatní moduly pro řízení kvality výroby. Kusovník lze naplnit importem dat z jiného zdroje (např. z digitálního výkresu) či ručně, případně jej lze synchronizovat s aplikací třetí strany.

U všech produktů (resp. všech verzí produktů) jsou definovány závislosti dílů a jejich kusy do kusovníku, kusovník je udržován napříč jednotlivými verzemi dílů. Pro každou spravovanou verzi produktu je možné mít jinou kolekci znaků.

Jednotlivé produkty lze reprezentovat formou hierarchického grafu. Lze tak nastavit libovolný produkt jako díl jiného se všemi vyplývajícími závislostmi v ostatních modulech, které jsou s tímto krokem spojeny. Produkty lze v grafu upravovat jednoduše přesouváním dílů. Verzování produktu následně automaticky vytváří požadavek na revizi FMEA a control plánu.

Hierarchický graf je navázán také na schvalovací proces, protože každá úprava dílu vede ke změnám projektu nebo dokonce projektů. U každého dílu/produktu je definováno, kdo má změny v dané verzi schválit. Historie jednotlivých verzí dílů/produktů včetně jejich workflow (kdo schválil × neschválil, proč nebylo schváleno, byla změna zapracována atp.) je v modulu uložená z důvodu zachování auditní stopy.

Znaky

Produktové a procesní znaky jsou vlastností produktu – dílu. Znaky a jejich parametry mohou být také importovány z IS či dokumentů třetích stran. Parametry znaku dále slouží v navazujících modulech pro vyhodnocení plnění požadovaných kvalitativních parametrů i s možností využití SPC.

Znaky je možné mezi díly kopírovat a využít tak synergických efektů jednotného databázového prostředí.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.