Modul

ORYX QPM - procesní modelování

Objektové modelování podnikové reality formou diagramů

 • procesů
 • činností
 • dat
 • organizační struktury
 • ICT infrastruktury vč. poskytovaných služeb

Modul obsahuje grafický editor s databázovým uložením dat, pomocí něhož je možné pořizovat, jednotně znázorňovat a integrovat všechny aspekty společnosti, které jsou významné pro zpracování informací o vykonávaných procesech, tzn. tvorba Komplexního procesního modelu společnosti.

Využití v rámci modelování podnikových procesů:

 • sada osvědčených metod pro zobrazení podnikových procesů,
 • zobrazení podnikových procesů pomocí událostí a funkcí, dále lze v procesech zobrazit také organizační jednotky, datové objekty, aplikace a nosiče informací,
 • detailní zobrazení procesů pomocí hierarchizace do libovolného počtu úrovní,
 • efektivnost a rychlost při provádění změn v podnikových procesech díky podpoře verzování na úrovni každého diagramu.

 

Využití v rámci přípravy na re/certifikaci:

 • certifikace “bez papíru” podle systémových norem ISO 9001, 14001, 45001, ISO/IEC 27001, 20000-1, ISO/TS 16949, a další,
 • zavedení požadavků systémových norem do „běžného života” firmy,
 • integrace požadavků systémových norem do procesního modelu firmy,
 • rychlé a jednoduché seznámení zaměstnanců s požadavky systémových norem,
 • integrované spojení komplexního procesního modelu firmy (procesního řízení) a dokumentace systémů managementu podle systémových norem,
 • snadná správa elektronické procesní dokumentace (komplexního procesního modelu) – jasně dané workflow,
 • snížení nákladů na fyzické – papírové dokumenty.

 

Využití v rámci procesního řízení v souladu se systémovými normami:

 • jednoduchý přístup k aktuálním informacím o procesním modelu organizace pro všechny zaměstnance,
 • aktivní spolupráce všech zaměstnanců na zlepšování procesů,
 • změny procesního modelu organizace s automatickou aktualizací v souvisejících částech procesního modelu,
 • změny procesního modelu organizace s automatickou aktualizací v souvisejících dokumentech a opačně.

 

Popis a správa ICT infrastruktury

 • podpora konfigurační databáze,
 • podpora sdílení dat a propojení na další zdroje informací,
 • podpora přímého napojení na monitoring ICT infrastruktury a service desk.

Integrace modelu ICT infrastruktury

Jako další vrstvu je možné v modulu ORYX QPM modelovat fyzickou i logickou ICT infrastrukturu vč. jí poskytovaných služeb. Při propojení s jednotlivými činnostmi (které jsou službami podporovány či je využívají) je možné analyzovat a simulovat vliv funkčnosti/výpadků konkrétních částí ICT infrastruktury na procesy společnosti.

 • Podpora konfigurační databáze – ke každé konfigurační položce je umožněno přiřadit více atributů. V rámci nástroje je možné si vytvářet vlastní atributy. S daty atributů je možné dále pracovat – propojit databázi ORYX s jinými zdroji dat = práce nad jednotnými daty.
 • Podpora sdílení dat a propojení na další zdroje informací – ORYX umožňuje export a import dat o konfiguračních položkách v obecně použitelných datových formátech.
 • Podpora přímého napojení na monitoring ICT infrastruktury a service desk – umožnění napojení těchto systémů na data v databázích SACM. ORYX umožňuje práci s jedněmi informacemi o infrastruktuře, vč. možnosti vyhodnocování indikátorů.

Modul ORYX QPM slouží pro podporu tzv. SACM (Service asset and configuration management) a je v souladu s požadavky a přístupy ITILv3.

Podrobnější informace ke správě ICT infrastruktury v modulu ORYX QPM zde.

Export dat z grafického editoru

ORYX QPM umožňuje export dat do formátu HTML – WWW stránka včetně dekompozice daného modelu, atributů jednotlivých objektů, typů vazeb, výpisu předchůdců / následníků objektů, atd. Pro prohlížení uživatelů je tato podoba generována automaticky vč. možnosti pohybovat se pomocí rozpadů v libovolné úrovni detailu.

Integrace komplexního procesního modelu a systému řízení kvality

Tato integrace je zabezpečena dvěma způsoby:

 • jednotlivé dekomponované části komplexního procesního modelu lze vkládat do dokumentů ve formě odkazů,
 • k jednotlivým objektům lze připojit potřebné dokumenty.

Podrobnější informace k modulu ORYX QPM zde.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.