Modul

ORYX QPM - procesní modelování

Objektové modelování podnikové reality formou diagramů

 • procesů
 • činností
 • dat
 • organizační struktury
 • ICT infrastruktury vč. poskytovaných služeb

Modul obsahuje grafický editor s databázovým uložením dat, pomocí něhož je možné pořizovat, jednotně znázorňovat a integrovat všechny aspekty společnosti, které jsou významné pro zpracování informací o vykonávaných procesech, tzn. tvorba Komplexního procesního modelu společnosti.

Využití v rámci modelování podnikových procesů:

 • sada osvědčených metod pro zobrazení podnikových procesů,
 • zobrazení podnikových procesů pomocí událostí a funkcí, dále lze v procesech zobrazit také organizační jednotky, datové objekty, aplikace a nosiče informací,
 • detailní zobrazení procesů pomocí hierarchizace do libovolného počtu úrovní,
 • efektivnost a rychlost při provádění změn v podnikových procesech díky podpoře verzování na úrovni každého diagramu.

 

Využití v rámci přípravy na re/certifikaci:

 • certifikace “bez papíru” podle systémových norem ISO 9001, 14001, 45001, ISO/IEC 27001, 20000-1, ISO/TS 16949, a další,
 • zavedení požadavků systémových norem do „běžného života” firmy,
 • integrace požadavků systémových norem do procesního modelu firmy,
 • rychlé a jednoduché seznámení zaměstnanců s požadavky systémových norem,
 • integrované spojení komplexního procesního modelu firmy (procesního řízení) a dokumentace systémů managementu podle systémových norem,
 • snadná správa elektronické procesní dokumentace (komplexního procesního modelu) – jasně dané workflow,
 • snížení nákladů na fyzické – papírové dokumenty.

 

Využití v rámci procesního řízení v souladu se systémovými normami:

 • jednoduchý přístup k aktuálním informacím o procesním modelu organizace pro všechny zaměstnance,
 • aktivní spolupráce všech zaměstnanců na zlepšování procesů,
 • změny procesního modelu organizace s automatickou aktualizací v souvisejících částech procesního modelu,
 • změny procesního modelu organizace s automatickou aktualizací v souvisejících dokumentech a opačně.

Druhy pohledů grafického editoru

ORYX QPM redukuje složitost modelování reality procesů samostatnými integrovanými pohledy na

 • Ve funkčním pohledu jsou strukturovány jednotlivé činnosti jako např. pořízení zakázky odběratelem, vytvoření pracovního postupu nebo expedice zboží.
 • Organizační struktura podniku je popsána v organizačním pohledu pomocí pojmů jako organizační jednotky, funkční místa nebo pracovníci.
 • Integraci všech aspektů umožňuje řídicí pohled, ve kterém se zaznamenávají odpovědi např. na následující otázky:
  • Které informace tvoří výstup příslušné funkce?
  • Kdo nese zodpovědnost?
  • Jak se znázorňují podnikové procesy?
  • Čím jsou iniciovány?

Editor poskytuje integrovanou sadu diagramů pro zobrazení a analýzu procesů při zachování jednotnosti a názornosti. Editor systému ORYX QPM umožňuje modelování v příslušné potřebné hloubce podrobnosti, podle toho jak si to zkoumaný proces vyžaduje.

Data jsou ukládána ve strukturované databázové podobě, která umožňuje následné analýzy.

Integrace modelu ICT infrastruktury

Jako další vrstvu je možné v modulu ORYX QPM modelovat fyzickou i logickou ICT infrastrukturu vč. jí poskytovaných služeb. Při propojení s jednotlivými činnostmi (které jsou službami podporovány či je využívají) je možné analyzovat a simulovat vliv funkčnosti/výpadků konkrétních částí ICT infrastruktury na procesy společnosti.

Definice objektů

Každý objekt modelu vytvořený v grafickém editoru systému ORYX QPM má svou definici uloženou na straně serveru. Tato definice nese veškeré informace o daném objektu jako:

 • typ objektu (funkce, organizační jednotka,…),
 • atributy daného objektu,
 • název daného objektu.

Pro zachování jedinečnosti objektů systém ORYX QPM nepřipouští, aby objektu stejného typu a názvu byly přiděleny dvě různé definice. Z tohoto důvodu je využíváno tak zvané výskytové kopie objektu.
Při změně atributů objektu v diagramu 1, bude automaticky tato změna provedena i v diagramu 2.

Export dat z grafického editoru

ORYX QPM umožňuje export dat do formátu HTML – WWW stránka včetně dekompozice daného modelu, atributů jednotlivých objektů, typů vazeb, výpisu předchůdců / následníků objektů, atd. Pro prohlížení uživatelů je tato podoba generována automaticky vč. možnosti pohybovat se pomocí rozpadů v libovolné úrovni detailu.

Integrace komplexního procesního modelu a systému řízení kvality

Tato integrace je zabezpečena dvěma způsoby:

 • jednotlivé dekomponované části komplexního procesního modelu lze vkládat do dokumentů ve formě odkazů,
 • k jednotlivým objektům lze připojit potřebné dokumenty.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.