Modul

ORYX QPM - procesní modelování

Druhy pohledů grafického editoru

ORYX QPM redukuje složitost modelování reality procesů samostatnými integrovanými pohledy.

 • Ve funkčním pohledu jsou strukturovány jednotlivé činnosti jako např. pořízení zakázky odběratelem, vytvoření pracovního postupu nebo expedice zboží.
 • Organizační struktura podniku je popsána v organizačním pohledu pomocí pojmů jako organizační jednotky, funkční místa nebo pracovníci.
 • Integraci všech aspektů umožňuje řídicí pohled, ve kterém se zaznamenávají odpovědi např. na následující otázky:
  • Které informace tvoří výstup příslušné funkce?
  • Kdo nese zodpovědnost?
  • Jak se znázorňují podnikové procesy?
  • Čím jsou iniciovány?

Editor poskytuje integrovanou sadu diagramů pro zobrazení a analýzu procesů při zachování jednotnosti a názornosti. Editor systému ORYX QPM umožňuje modelování v příslušné potřebné hloubce podrobnosti, podle toho jak si to zkoumaný proces vyžaduje.

Data jsou ukládána ve strukturované databázové podobě, která umožňuje následné analýzy.

Definice objektů

Každý objekt modelu vytvořený v grafickém editoru systému ORYX QPM má svou definici uloženou na straně serveru. Tato definice nese veškeré informace o daném objektu jako:

 • typ objektu (funkce, organizační jednotka,…),
 • atributy daného objektu,
 • název daného objektu.

Pro zachování jedinečnosti objektů systém ORYX QPM nepřipouští, aby objektu stejného typu a názvu byly přiděleny dvě různé definice. Z tohoto důvodu je využíváno tak zvané výskytové kopie objektu.
Při změně atributů objektu v diagramu 1, bude automaticky tato změna provedena i v diagramu 2.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.