Modul

Plán kvality

Plán kvality vychází z modulu Katalog produktů, ale je přizpůsoben pro řízení velkých projektů, na kterých se podílí široký tým lidí a které jsou realizovány v různých lokalitách. Lze jej ale samozřejmě využít i pro menší projekty.

K práci ve webovém informačním systému je přidružena mobilní aplikace, která umožňuje zaznamenávat výsledky kontrol kvality v jednotlivých lokalitách. Aplikaci lze používat online i offline, ať už ve výrobních závodech nebo třeba na stavbě v terénu. Jakmile je dostupná síť, dojde k synchronizaci aplikace s daty v systému.

Modul Plán kvality spolupracuje také s MS Excel, konkrétně s formulářem, který ze šablony snadno vytvoří vedoucí projektu a který obsahuje soupis požadovaných kontrol k zajištění plánované kvality projektu. Výchozí šablonu je možné v rámci implementace upravit podle požadavků zákazníka.

Tento výchozí Excelový soubor je následně načten do systému EISOD X, který projekt strukturuje do instalací (podproduktů) a umožní jejich další správu. Každý podprodukt představuje jednotlivý plán kontroly pro konkrétní instalaci. To umožňuje větší flexibilitu při další práci v systému.

Po výběru konkrétní instalace je uživateli zobrazen samotný protokol k vyplnění. To může proběhnout jak v mobilní aplikaci, tak ve webovém prohlížeči. Vedoucí projektu nebo jiná oprávněná osoba si následně může zobrazit různé reporty plánu kvality.

Galerie

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.