Modul

Správa auditů, neshod, opatření

Základní informace o modulu

Modul je vhodný pro správu všech typů auditů podle jakékoli normy, zákaznických požadavků či jejich kombinací. V systému EISOD X snadno vytvoříte tyto položky:

 • Program auditů (dlouhodobý)
 • Audit včetně harmonogramu
 • Auditní dotazník
 • Neshodu či doporučení
 • Opatření (okamžitá náprava, nápravné a preventivní opatření)

Všechny entity jsou mezi sebou logicky provázány a automaticky předávány mezi pracovníky s příslušnými rolemi:

 • Zakladatel programu
 • Zakladatel auditu
 • Manažer normy
 • Hlavní a vedlejší auditoři
 • Prověřované osoby
 • Techničtí experti a pozorovatelé
 • Hodnotitel auditu
 • Osoba zodpovědná za oblast (pro neshody)
 • Osoba zodpovědná za realizaci opatření

Workflow, podle kterého je audit, neshoda, či opatření řízeno, odpovídá normě ISO 19011 a je možno jej modifikovat podle požadavků zákazníka.

Jednotlivé osoby, které se na auditu podílejí, si mohou kdykoli zobrazit, jaké kroky jsou od nich aktuálně očekávány, nebo jsou na ně upozorněni e-mailem. Je možno též nastavit zasílání eskalačních emailů na nadřízené, pokud dojde k nedodržení termínů.

Automaticky se generuje zpráva z auditu, kterou lze exportovat v různých formátech.

Podrobnější informace o modulu SPRÁVA AUDITŮ, NESHOD, OPATŘENÍ zde.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.