Modul

Control Plans

Základní informace o modulu

Modul Control plans reaguje na potřeby výrobních závodů průběžně kontrolovat kvalitu produkce na výrobních linkách za účelem minimalizace výrobních vad v důsledku včasně neodhalených příčin.

Modul je určen pro

  • tvorbu Plánů kontroly a řízení,
  • správu Plánů kontroly a řízení,
  • sběr dat a vyhodnocení.

Jednotlivé plány jsou navázány na produkty v Katalogu produktů (Product Data Management, PDM), definice kontrol může být převzata z detekčních opatření v PFMEA. Moduly PDM+FMEA+CP mají i provázané verzování.

Sběr dat

Sběr dat podle definovaných Control Plans je možný více způsoby:

  • automaticky díky propojení měřidla se systémem EISOD X,
  • ručním zadáním naměřených hodnot (i do tabletu či mobilu),
  • zápisem naměřených hodnot do automaticky vygenerovaných tiskových sestav.

Do systému mohou mít přístup všichni pracovníci společnosti, s odstupňovanými právy

  • podle produktu, který mají na starosti,
  • podle funkčního zařazení (vedoucí týmu, kontroloři atd.).

Každý zaměstnanec, který se podílí na průběžném řízení kvality výroby, má kdykoliv přístup k aktuálním Operation Standards. K datům se lze dostat jednoduše z počítače nebo mobilního zařízení vyfocením QR Code na kontrolovaném stanovišti.

Vyhodnocení dat

Vyhodnocení dat probíhá okamžitě a automaticky. Při překročení zásahových mezí jsou e-mailem informovány odpovědné osoby. Díky tomu lze včas odhalit případné nedodržení standardů kvality výroby stanovených v Control Plans. Následně lze vyvolat změnové řízení s uložením nápravného opatření včetně validace zavedení tohoto opatření formou revize dotčeného Control Plan.

Podrobnější informace o modulu CONTROL PLANS zde.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.