Modul

Analýzy FMEA

Základní informace o modulu

Modul využívá aktuální (harmonizovanou) metodiku VDA/AIAG pro analýzu rizik, která mohou vzniknout při designu nebo výrobě produktu, tj. během výrobního procesu.

 • Konstrukční, designová FMEA (DFMEA) navazuje na modul Katalog produktů, přebírá jeho kusovník i verzování
 • Výrobní, procesní FMEA (PFMEA) je propojená s Katalogem produktů a přímo na ni navazuje modul Control Plans, detekční kontroly v PFMEA automaticky vytvářejí Plán kontroly a řízení.

Analýza FMEA se skládá z

 • Analýzy struktury (síť, strom dílů/ procesních elementů)
 • Analýzy funkcí
 • Analýzy potencionálních vad, jejich důsledků a příčin
 • Analýzy a hodnocení rizik
 • Optimalizace rizik

Rizika, které potenciální vada přináší, jsou hodnocena třemi ukazateli

 • Významnost následku vady
 • Pravděpodobnost výskytu příčiny vady
 • Pravděpodobnost odhalení příčiny vady

Při optimalizaci rizik jsou definována opatření, která jsou přiřazena konkrétním osobám. Systém EISOD X následně těmto osobám připomíná plnění stanovených termínů pomocí notifikačních emailů.

Analýzu lze zobrazit jako formulář AIAG/VDA, nebo jako síť elementů, funkcí, vad. Je možné ji průběžně exportovat do Excelu.

Vzájemné provázání s dalšími moduly

Modul analýzy FMEA je propojen s dalšími moduly tak, aby tvorba FMEA byla v nejvyšší možné míře automatizována a mohla být průběžně doplňována tak, aby zůstávala živým dokumentem a sbíhaly se v ní všechny technické a kvalitativní informace, týkající se daného produktu.

Může tak fungovat i jako způsob zápisu získaných poznatků, Lessons learnt.

Vazby fungují mezi těmito moduly:

 • Procesní diagramy (modelování procesů)
 • Katalog produktů
 • Control Plans
 • Audity (resp. zjištění z nich)
 • Řízení reklamací
 • Výrobní návodky

EISOD X podporuje tvorbu generické a rodinné FMEA, v zájmu úspory času a prevence chyb.

Podrobnější informace o modulu ANALÝZY FMEA zde.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.