SW podpora systémů řízení kvality

SW podpora systémů řízení kvality je založena na implementaci softwarového síťového systému EISOD. Modul Správa dokumentace a záznamů nabízí efektivní správu a údržbu dokumentace systémů řízení firem (ISŘ), ale lze ho využít také pro jiné firemní dokumenty (např. nabídky, smlouvy, faktury). Dále umožňuje procesní modelování v modulu ORYX QPM (Quality Process Management, řízení procesů kvality), který integruje procesní organizaci a systémy managementu společnosti. Další moduly umožňují prokazování shody formou správy, řízení a realizace interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů a řízeným workflow zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření a také správu a evidenci měřidel a zařízení. V neposlední řadě pak umožňuje správu katalogu výrobků, analýzy FMEA, control plans, statistiky SPC a správu reklamací.

Další informace získáte zde

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.