Softwarový systém

EISOD

… je nejnovější verzí systému EISOD, která přináší významné novinky:

  • Přístup k datům prostřednictvím webového prohlížeče z počítače, tabletu i telefonu
  • Snadné a intuitivní ovládání
  • Zdokonalený systém zabezpečení dat vč. šifrovaných přenosů
  • Šifrování dat v úložišti
  • Řízený proces skartace a archivace dokumentů v souladu s platnou legislativou
  • Integrace se systémy třetích stran pomocí webových služeb
  • Důraz na vzájemné propojení modulů a maximální automatizaci změn

EISOD X byl vyvinut pro zefektivnění a zlepšení organizace práce firem a pro větší zabezpečení jejich dat. Při tvorbě jsme přemýšleli o potřebách dnešních společností, hrozbách, které se jich dotýkají, a brali v potaz jednotlivé segmenty jejich práce. Systém EISOD X proto tvoří řada modulů, o kterých jsme přesvědčeni, že pomohou každé společnosti (bez ohledu na její velikost nebo zaměření).

EISOD byl původně vyvinut zejména pro elektronickou správu a řízení systémů managementu podle norem ISO 9001, 14001, ISO/TS 16949, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 ad. Jeho využití je dnes ale mnohem širší.

Modul Správa dokumentace a záznamů nabízí efektivní správu a údržbu dokumentace systémů řízení firem (ISŘ), ale lze ho využít také pro jiné firemní dokumenty (např. nabídky, smlouvy, faktury). Dále systém umožňuje procesní modelování v modulu ORYX QPM (Quality Process Management, řízení procesů kvality), který integruje procesní organizaci a systémy managementu společnosti a umožňuje propojit model ICT infrastruktury s podporou procesů . Další moduly umožňují prokazování shody ISŘ formou správy, řízení a realizace interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů a řízeným workflow zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a preventivních opatření. Modul pro evidenci a řízení zařízení umožňuje správu měřidel a zařízení a hlídání souvisejících termínů revizí, kalibrací a kontrol a při propojení s modulem HelpDesk umožňuje koncovým uživatelům hlásit závady a požadavky. V neposlední řadě pak EISOD umožňuje správu katalogu výrobků (PDM), provádění harmonizované analýzy FMEA, tvorbu konzistentních control plans, automatizovaný či ruční sběr dat z výroby a provádění statistických analýz (SPC) a správu reklamací.

EISOD je koncipován jako mohouživatelský systém a je založen na architektuře klient/server. Na serveru jsou umístěny všechny spravované dokumenty a databáze, které mohou být jednotlivými uživateli využívány. Koncoví uživatelé pracují s informačním systémem prostřednictvím webového prohlížeče. Díky tomu může být systém nasazen ve společnosti velmi rychle, není nutné ani složité zaškolování uživatelů. Systém je možné provozovat při minimálních požadavcích na hardware, což sebou nese rovněž úsporu provozních nákladů. Tenký klient respektuje zásady responsive design a umožňuje tak přístup i přes mobilní zařízení.

Systém je dodáván jako „bezlicenční”, tzn. jeho cena neroste v závislosti na počtu uživatelů systému. Může být tedy implementován v celém rozsahu činností společnosti a plnit tak požadavky na řízení systému managementu dle všech zavedených norem a jejich specifických požadavků.

Informace k jednotlivým modulům

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.