Modul

Správa reklamací

Základní informace o modulu

Modul řídí kompletní cyklus reklamace:

 • Přijetí a evidence
 • Vyřízení, příp. odmítnutí
 • Vyhodnocení včetně analýzy nákladů
 • Poučení z reklamace (Lessons learnt)

Databáze je rozdělena na reklamace od zákazníků a na dodavatele. Systém umožňuje tyto reklamace párovat.

Workflow reklamace probíhá dle metodiky 8D, resp. 4D. Obsahuje i vnořené workflow pro řešení nápravných a preventivních opatření.

Automaticky jsou generovány formuláře

 • 8D report (resp. 4D report)
 • Reklamační protokol
 • Zpracování reklamace
 • Karty neshody

8D report je kromě standardních polí možné doplnit o uživatelská pole typu text, číslo, datum nebo výběr z hodnot.

Reklamace jsou provázány s daty z dalších modulů

 • Katalog produktů
 • FMEA
 • Správa auditů

Zúčastněné osoby jsou o změně stavu reklamace informovány e-mailovou notifikací.

Modul připravujeme individuálně pro každého zákazníka.

Podrobnější informace o modulu SPRÁVA REKLAMACÍ zde.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.