Modul

Control Plans

Hlavní funkcionality modulu

 • Řízení životního cyklu Control Plans
  • Verzování
  • Připomínkování
  • Schvalování
  • Řízené vydání
 • Uživatelsky definovaná pole Control plans s podporou výstupu do tiskových sestav
 • Zaměstnanci vždy vidí platný Control Plan
 • Uživatelská definice sledovaných veličin
 • Generování všech potřebných výstupů na jedno kliknutí
 • Reporting na míru v šablonách zákazníků
 • Vícejazyčné uložení dat
 • Zobrazení jazykové verze Control Plan dle přihlášeného uživatele
 • Uživatelská správa stanovišť, jejich typů, týmů, frekvencí a rozsahů vyhodnocení
 • Analýzy MSA

Koncepce modulu

Tvorba a řízení Control Plans

Control Plans lze vytvořit pro konkrétní verzi produktu z produktového katalogu. Každý Control Plan může existovat současně v několika rozpracovaných verzích. Zcela nový Control Plan lze založit kopií již existujícího Control Plan. V takovém případě je zachováno maximum informací využitelných u nově navázaného produktu.
Každá verze Control Plan prochází několika stavy v rámci svého životního cyklu. Control Plan lze připomínkovat, odeslat ke schválení a v případě schválení nastavit datum jeho platnosti tak, aby bylo možné se jím řídit od konkrétního data a času přímo při kontrolách na výrobní lince.
V okamžiku aktualizace Control Plan je předchozí aktuální verze označena jako uzavřená. Aktuální Control Plan je přeznačen tak, aby odpovídala číselná řada, a ostatní rozpracované verze jsou přeznačeny tak, aby následovaly až po nové aktuální verzi.
Veškeré procesní úkony jsou zaznamenávány do historie workflow tak, aby byly jednotlivé kroky auditovatelné.
Control Plan je souborem kontrol produktových a procesních znaků. Kontroly jsou v případě propojení na modul FMEA přebírány z PFMEA. Kontrola je definována konkrétním znakem kontrolovaným v nastavených frekvencích a rozsazích vyhodnocení na zvoleném stanovišti výrobní linky.
Stanoviště a jejich kontroly lze v rámci Control Plan uživatelsky řadit a přesouvat pouhým přetažením v rozpisu Control Plan.
Jednotlivé Control Plans lze řadit do složek obdobně jako například dokumenty. Každá složka má nastavitelná práva tak, aby bylo zajištěno řízení přístupových oprávnění jen zaměstnancům autorizovaným ke konkrétnímu úkonu nad konkrétním Control Plan nebo složkou Control Plans.

Tiskové sestavy

Systém EISOD generuje tiskové sestavy pro různé části Control Plans. V současné době je podporováno generování Control Plans, Operation Standards a Check Sheets (daily control, process control, visual control, hatsumono, poka yoke).
U každého produktu z produktového katalogu lze stanovit zákazníka. V rámci implementace systému je zajištěna konfigurace tiskových šablon pro jednotlivé zákazníky a mapování dat Control Plans na tyto šablony stejně jako případné rozšíření o další typy výstupů.

Analýzy měřicích systémů (MSA)

Na základě definované kontroly v Plánu kontroly a řízení můžeme vytvořit analýzu MSA. Pro každou analýzu tak musí být specifikována

 • Verze kontrolního plánu,
 • Stanoviště,
 • Procesní krok,
 • Znak,
 • Měřicí nástroj,
 • Metoda analýzy MSA.

Většina výše uvedených položek se vyplňuje automaticky podle zvolené kontroly v Plánu kontroly a řízení.

Položka Měřicí nástroj je datově propojená s modulem Měřidla.

Pro měřitelné znaky jsou k dispozici tyto metody analýzy:

 • Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti R&R (podle AIAG),
 • Index způsobilosti měřidla Cg/Cgk (podle VDA 5).

Pro znaky typu OK/NOK je možné vytvořit

 • Atributivní analýzu Kappa (podle AIAG).

Na přání zákazníka je možné počet dostupných metod rozšířit (např. o metodu ANOVA apod.).

Ke každé kontrole lze vytvořit libovolný počet analýz MSA, různě mezi nimi filtrovat, vyhledávat apod.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.