Modul

ORYX QPM - procesní modelování

Popis a správa ICT infrastruktury

Softwarový nástroj ORYX lze využít také pro zajištění správy aktiv, služeb a konfigurací. Jde o klíčový proces umožňující přesný záznam dat primárně o IT prostředí a tím poskytující vstupní informace pro řízení změn, incidentů, problémů a také nových projektů. 

Softwarový nástroj podporuje celý životní cyklus Konfigurační položky a její vazby na jiné konfigurační položky. Systém umožňuje uživateli identifikovat slabá místa IT infrastruktury, která by mohla mít zásadní vliv na bezpečnost informací, především pak na dostupnost poskytovaných služeb. Obsažená data slouží pro analýzu kořenové příčiny hlášených incidentů a proaktivně poskytuje data pro případné plánované změny.

Životní cyklus Konfigurační položky definuje kategorie stavů, ve kterých se konfigurační položka může nacházet, a povolené přechody mezi jednotlivými stavy.

Hlavními představiteli konfiguračních položek (CI) jsou služby a IT infrastruktura, nicméně patří mezi ně i například politiky, projektová dokumentace, zaměstnanci, dodavatelé, budovy, a jiné. CI se roztřiďují dle úrovně detailu na hlavní typy a následně na jejich podtypy. Jako hlavní typy lze považovat: Služby, hardware, software, dokumentaci, zaměstnance a další. Podtypy poté upřesňují zařazení jednotlivých CI. Podtypy mohou mít i několik úrovní v závislosti na potřebách společnosti.

Atributy

  • Technické – popisují vlastnosti CI a jsou závislé na typu CI. Nicméně může se jednat například o tyto atributy: číslo modelu, verze, specifikace HW a výrobce, velikost úložiště a jiné.
  • Netechnické – mezi tyto atributy patří především způsob pořízení CI, záruka, odpovědná osoba za CI, identifikační čísla (například čárové a QR kódy) a také typ CI (HW, SW, dokumentace, …).
  • Vazby – popisují vazby CI na jiné CI. Příklady vazeb jsou: „je komponentou“, „používá“ nebo „je umístěn v“.

Vlastnosti

  • Pružný datový model – různé CI mají různé parametry a tak pružný datový model umožňuje definici hierarchie CI a jejich parametrů. Datový model je také snadno rozšiřitelný, jelikož prostředí infrastruktury se neustále mění a je nutné přidávat a odebírat parametry CI stejně tak i jednotlivé typy CI.
  • Členění konfigurací – umožňuje rozdělit konfigurační data do datových sad, kdy každá sada může reprezentovat stav v určitém časovém okamžiku. Lze tak evidovat minulou infrastrukturu, budoucí infrastrukturu, vyzkoušený zlatý standard, různé verze stejné konfigurace, data poskytnutá jinými nástroji pro skenování infrastruktury, data od různých klientů a jiné nápady týkající se IT infrastruktury.
  • Srovnávání konfigurací – umožňuje hledat stejné instance ve všech datových sadách a vytvořit report ohledně nalezených zjištění. Také umožňuje spojení více datových sad do jedné s výběrem toho, které položky mají být zachovány a které přepsány – tato funkcionalita má největší uplatnitelnost v případě použití více nástrojů na prohledávání IT infrastruktury.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.