O společnosti

IPM

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o., was founded in 1993 při Katedře průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Rostoucí vliv a význam automatizované informační podpory, potřeba budování komplexních informačních systémů, nebo jejich ucelených částí, vedly společnost IPM ke strategické orientaci na oblast komplexních služeb podnikového poradenství. Jedním z předmětů činnosti firmy je i analýza a optimalizace podnikových procesů a vlastních systémů řízení, u kterých se požaduje nebo předpokládá automatizovaná podpora. Klíčovou výhodou pro zákazníka v tomto případě je optimální výběr činností vhodných k automatizaci, zdokumentování procesů a jejich případná úprava vedoucí k podstatnému zvýšení jejich efektivity včetně zajištění dodávek a implementace potřebných nástrojů IT.

Komplexní poradenské a vzdělávací aktivity jsou směřovány zejména do oblastí: strategického řízení, procesního managementu, systémů řízení, komplexních informačních systémů, firemních auditů apod.

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o., pravidelně pořádá řadu seminářů a pracovních workshopů se zaměřením na SW podporu integrovaných systému managementu (QMS, EMS, ISMS, OHSMS, ItSM, …) a na oblast podnikových procesů.

Společnost je držitelem certifikát systému managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2016.

třeba někdo z vedení

Zaměnit za foto týmu IPM

Tým posouvající hranice

Nějaký text k headline…

Řešitelé vašich problémů

Nějaký text k headline…

Okamžitá podpora

Nějaký text k headline…

0

společností používá Eisod X

0

Dokumentů odbaveno

0

souborů uloženo

0

šťastnějších zaměstnanců

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.