SPRÁVA DOKUMENTACE Prokazatelně a v souladu se standardy ISO Slide SPRÁVA AUDITŮ Řízení všech typů auditů, zjištění a opatření ŘÍZENÍ KVALITY VE VÝROBĚ Propojení PDM, FMEA, Control plans, sběru dat a vyhodnocení EVIDENCE A ÚDRŽBA MĚŘIDEL A ZAŘÍZENÍ Automatické upozornění odpovědným osobám, řízení údržby, metrologie Slide PROCESNÍ MODELOVÁNÍ Vizualizace, analýza a optimalizace firemních procesů a ICT infrastruktury

EISOD X - Software pro řízení kvality

EISOD X je komplexní SW nástroj pro správu integrovaného managementu kvality a řízení kvality výroby. Podporuje procesní přístup a šetří Váš čas a peníze.

Software se skládá z provázaných modulů. Data zadáváte jen jednou.
EISOD X je webová aplikace, která zpřístupní potřebná data všem pracovníkům ve společnosti díky neomezené licenci. Systém průběžně vyvíjíme, i s ohledem na zákaznické požadavky.
Provázíme Vás po celou dobu implementace, od analýzy Vašich potřeb, přes úpravy na míru, až po trvalou technickou péči.
Informační systém EISOD X je optimalizovaný pro různé typy zařízení – počítače, chytré telefony, tablety. Dokážeme ho propojit s Vašimi stávajícími podnikovými systémy (ERP, MES…) a také s výrobními zařízeními pro sběr dat a SPC.
Rádi Vám systém ukážeme, osobně i online. Vše si následně můžete nezávazně a zdarma vyzkoušet v naší demoverzi.

Přínosy EISOD X

BEZPEČNOST

Minimalizace rizika ztráty dat či úniku informací
Šifrování citlivých dokumentů a informací
Systém řízení práv pro zabezpečení informací

EFEKTIVITA

Práce vždy s aktuálními a platnými informacemi
Zrychlení procesu schvalování dokumentace
Automatické e-mailové notifikace
Rychlé vyhledání informací

DOSTUPNOST

Licence pro neomezený počet uživatelů
Jednotné rozhraní z PC i mobilních zařízení
Rychlé nasazení v řádu dnů
Minimální požadavky na hardware

PROKAZATELNOST

Prokazatelnost seznámení zaměstnanců s dokumenty
Znalost kompletní historie práce s dokumentem

LEGISLATIVA

Řízení dokumentovaných informací v souladu se systémovými normami (např. ISO normami)
Podpora požadavků GDPR
Podpora procesu archivace a skartace

OVĚŘENOST

20 let zkušeností a spolupráce s významnými klienty nejen z České republiky
Přes 200 spokojených zákazníků

PROVÁZANOST

Moduly jsou vzájemně provázané a komunikují spolu.
Odpadá nutnost zavádět na každý proces jiný IS a složitě je spravovat.

KOMPLEXNOST

Podpora řízení procesů zejména v oblasti kvality společnosti.
Využitelnost v oddělení obchodním, účetním, kvality, realizace, výrobě i managementu.

Naše filosofie je

SJEDNOCENÍM K EFEKTIVITĚ

Zadejte nám požadavky pro běh vašeho podniku. Připravíme modulární řešení všech aspektů efektivního provozu.

Moduly EISOD X

Přehled základních modulu EISOD X.
V případě speciálních požadavků naprogramujeme a implementujeme další moduly přímo pro Vás.

Správa dokumentace a záznamů

Komplexní řešení elektronické správy a údržby řídící dokumentace a systémů řízení nejen dle ISO norem.

ORYX QPM

Tvorba komplexního procesního modelu firmy. Integrace systémů managementu kvality a procesní organizace s možností modelování ICT infrastruktury a jejího propojení s procesy.

Správa auditů, neshod, opatření

Správa a řízení prokazování kvality realizací interních, externích, výrobkových, procesních a systémových auditů a řízením zjištění z nich,

Správa měřidel a zařízení

Správa, evidence měřidel a vyhrazených zařízení a jejich revizí (kalibrace, ověření, generální opravy, revize). Modul lze propojit s HelpDeskem pro hlášení závad.

Product Data Management

Evidence produktů, jejich vzájemných vazeb a verzí. Podpora komplexních provázaných a víceúrovňových schvalovacích workflow.

Analýzy FMEA

Aplikace harmonizované metody FMEA dle VDA/AIAG při analýze vzniku vad u produktu nebo procesu.

Control Plans

Konzistentní tvorba kontrolních plánů v souladu s PFMEA. Průběžná kontrola kvality produkce na výrobních linkách pro dosažení co nejvyšší kvality produkce.

Sběr dat a vyhodnocení

Automatický či ruční sběr dat z výroby a aplikace metody SPC při analýze systémů měření a hodnocení způsobilosti procesů se zpětnou vazbou do FMEA.

HelpDesk

Modul pro řízení interních a externích požadavků. Modul lze provázat s dalšími moduly či externím zdrojem položek, ke kterým je možné požadavky přiřazovat.

Správa reklamací

Správa evidence, řešení a vyhodnocení reklamací od zákazníků a na dodavatele.

Projektové řízení

Správa kompletního životního cyklu projektů – plánování, řízení a měření projektů, jejich zdrojů, úkolů a financí.

K EFEKTIVNĚJŠÍMU BĚHU VAŠEHO PODNIKU

UŽ STAČÍ JEN JEDEN KROK

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.