• 21. 9. 2021

Generická a rodinná FMEA

Generická a rodinná FMEA

Generická a rodinná FMEA 150 150 linda

Začít s novou FMEA „na zelené louce“ je náročné. Lepší je vzít už existující analýzu, nebo její části a ty vhodně upravit. Ke slovu tak přichází Generická a rodinná FMEA, což jsou často skloňované pojmy zejména od nástupu harmonizované metodiky. Jak se od sebe tyto dva přístupy liší a jak je pojímáme v systému EISOD X?

Generická (základní) FMEA představuje obecný základ pro tvorbu konkrétní analýzy. Může se jednat i o více základních kamenů, např. pro různé kroky procesu. Je přípustné zobecnění poznatků, požadavků, funkcí a opatření, aby tentýž popis bylo možné využít jako základ pro různé produkty. Předpokládá se, že konkrétní FMEA produktu obsahuje odkaz na generickou FMEA, nebo se generická FMEA stane základem, který je dále upravován dle konkrétního produktu.

Rodinná FMEA je naproti tomu od začátku konkrétní a představuje analýzu pro více podobných (příbuzných výrobků). Drobné odlišnosti těchto výrobků je pak třeba dořešit ve zvláštní analýze, nebo jinak vhodně zakomponovat do rodinné FMEA.

V systému EISOD X využíváme oba tyto přístupy. Při zakládání nové analýzy můžeme kopírovat stávající FMEA příbuzného produktu včetně zachování všech vazeb. To znamená, že např. úpravou konkrétní chybové funkce v jedné analýze se automaticky změní tato chybová funkce i v příbuzné FMEA. Uživatel má ovšem vždy možnost volby, jestli provázanost pro tuto konkrétní funkci zachovat (princip rodinné FMEA), nebo zrušit a upravovat každý výskyt zvlášť (princip generické FMEA).

Dále existuje možnost, v souladu s principem generické FMEA, „poskládat“ analýzu pro konkrétní výrobek z obecně popsaných procesních kroků, nebo konkrétních kroků z jiných analýz. V podstatě se jedná o kopírování, kdy během několika kliknutí přeneseme celou skupinu procesních elementů, funkcí, vad a opatření, které jsou provázané mezi sebou, ale po překopírování již nejsou vázány na zdrojovou FMEA.

Zdá se Vám problematika FMEA příliš složitá? Kontaktujte nás, rádi Vám vše vysvětlíme a ukážeme online.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.