Uncategorized @cs

Výstupy projektu “Mobilní datové centrum nového druhu” 150 150 Petr Sunek

Výstupy projektu “Mobilní datové centrum nového druhu”

Ve spolupráci s hlavním řešitelem ALTRON, a.s. jsme dokončili řešení projektu Mobilní datové centrum nového druhu a níže je k dispozici náhled na výstupy projektu.

SW řešení v prostředí XR technologií:

PF 2023 150 150 linda

PF 2023

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme za celý tým společnosti IPM poděkování za Vaši důvěru a spolupráci!

Pozvánka na školení „Metoda FMEA v praxi” 150 150 linda

Pozvánka na školení „Metoda FMEA v praxi”

Ve spolupráci se společností XMP Quality Engineering s.r.o. pořádáme v Plzni prezenční školení „Metoda FMEA v praxi“.

Datum: 30. – 31. 3. 2022
Místo: SIT Port, Cukrovarská 20, PLZEŇ
Cena: 5 950 Kč bez DPH (cena za osobu a oba dny, při účasti více osob z jedné společnosti se cena snižuje)

Obsah kurzu:

 • Úvod do metody FMEA (pojem „riziko“; historie, princip a použití metody; typy FMEA)
 • 7krokový přístup (detaily postupu podle harmonizované „Příručky FMEA“ sdružení AIAG/VDA, s praktickými příklady/ukázkami konkrétních analýz)
 • Struktura formulářů FMEA
 • Rozdíly oproti předchozím metodikám
 • Workshop:
  • Výběr vhodného produktu resp. výrobního procesu pro tvorbu „modelových“ FMEA
  • Postup zavedení metody FMEA ve firmě (rozsah činností; členové FMEA-týmu, jejich role a zodpovědnosti; způsob a četnost aktualizace; atd.)
  • Simulace tvorby FMEA vybraného produktu, resp. výrobního procesu, s využitím specializovaného software (praktická ukázka tvorby a vyhodnocení FMEA-D, resp. FMEA-P na několika jejich prvcích; ukázka role moderátora FMEA – předvedeno lektorem)

V případě zájmu o školení kontaktujte prosím paní Ivanu Petrovou, petrova@ipm-plzen.cz, +420 774 439 776.

Automatizace sběru dat z připojených měřidel 150 150 linda

Automatizace sběru dat z připojených měřidel

Čtečky čipových karet nebo měřící nástroje připojené k měřicí stanici? EISOD X s tím počítá a využívá funkcionalitu Google Chrome k připojení sériových portů. Běží-li EISOD X v zabezpečené síti, kliknete poprvé na “Připojit”, vyberete vaše zařízení a můžete se přihlásit čipovou kartou, nebo provádět odběry na připojeném posuvném měřidlu nebo dalších zařízeních.

Integrační platforma pro import a synchronizaci dat 150 150 linda

Integrační platforma pro import a synchronizaci dat

O tom, že naše řešení není “krabicové” a jeho důležitou součástí je implementace zákazníkovi svědčí i fakt, že jsme věnovali značné úsilí vývoji integrační platformy pro import a synchronizaci dat zákazníků pro okamžité využití v EISOD X. Produkty, procesní operace, měřící nástroje, zákazníci a další vaše data mohou být součástí EISOD X od prvního okamžiku jeho používání.

PF 2022 150 150 linda

PF 2022

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a přejeme, abyste do nového roku načerpali dostatek sil, které Vám pomohou plnit všechny Vaše sny. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, pohodového silvestra a úspěšný rok 2022!

Provázanost modulů v EISOD X 150 150 linda

Provázanost modulů v EISOD X

Informační systém EISOD X pokrývá všechny stěžejní procesy kvality a to pomocí modulů, které si mezi sebou předávají potřebná data.

Soulad informací ve vývojových diagramech (Flowcharts), FMEA, plánech kontroly a řízení (Control Plans) a návodkách nejen že šetří čas a peníze, ale odpovídá také požadavku normy IATF 16949:2016. V EISOD X navíc na plán kontroly a řízení navazuje sběr a analýza dat pomocí SPC metodiky.

V tomtéž systému můžete spravovat i audity, reklamace, nebo evidovat měřidla a zařízení.

Díky multilicenci může na stejném projektu pracovat současně i několik lidí, osoby zodpovědné za různé oblasti si snadno předávají data. Náš informační systém pro řízení kvality lze synchronizovat s Vaším ERP systémem.

Návodky v systému EISOD X 150 150 linda

Návodky v systému EISOD X

Podle normy IATF 16949:2016 je nutné zajistit soulad informací v základních dokumentech kvality, kterými jsou flowchart, FMEA, Control Plan a návodky. První tři jmenované už v systému EISOD X máme delší dobu, nově tedy přidáváme právě Návodky.

V našem pojetí je každá návodka sadou obrazových, textových a grafických informací, které jsou zasazeny do šablony organizace. Navíc je navázána na produkt, který je evidován v systému EISOD X a její autor si může snadno zobrazit související data z jiných dokumentů, jako je kusovník, PFMEA nebo Control Plan. Části návodky lze editovat pro více podobných produktů („rodinná“ návodka).

Editor je vhodný pro tvorbu výrobních i kontrolních návodek, katalogů vad a dalších instrukcí. Součástí editoru je katalog pracovních pomůcek a katalog grafických znaků, které je možné nastavit a doplňovat přesně podle potřeb organizace.

Návodka je řízeným dokumentem, má tedy nastavena strukturovaná přístupová oprávnění a proces připomínkování, schvalování a seznámení pracovníků (workflow dokumentu). Operátor má přístup vždy pouze k aktuální verzi a může si potřebnou návodku zobrazit snadno pomocí odkazu nebo QR kódu.

Účast IPM na konferenci i-dny 2021 150 150 linda

Účast IPM na konferenci i-dny 2021

Ve dnech 5. a 6. října 2021 se uskuteční další ročník konference s názvem i-dny, kterou pořádá společnost DEVELOP Most spolu se sesterskou společností MyCom Solutions. Tématem konference je kvalitní správa a zabezpečení digitálního prostředí, proto se zde IPM představí se svým informačním systémem EISOD X.

Přihlásit se na konferenci je možné do 30. 9. 2021. Více informací naleznete na stránkách společnosti DEVELOP Most.

Generická a rodinná FMEA 150 150 linda

Generická a rodinná FMEA

Začít s novou FMEA „na zelené louce“ je náročné. Lepší je vzít už existující analýzu, nebo její části a ty vhodně upravit. Ke slovu tak přichází Generická a rodinná FMEA, což jsou často skloňované pojmy zejména od nástupu harmonizované metodiky. Jak se od sebe tyto dva přístupy liší a jak je pojímáme v systému EISOD X?

Generická (základní) FMEA představuje obecný základ pro tvorbu konkrétní analýzy. Může se jednat i o více základních kamenů, např. pro různé kroky procesu. Je přípustné zobecnění poznatků, požadavků, funkcí a opatření, aby tentýž popis bylo možné využít jako základ pro různé produkty. Předpokládá se, že konkrétní FMEA produktu obsahuje odkaz na generickou FMEA, nebo se generická FMEA stane základem, který je dále upravován dle konkrétního produktu.

Rodinná FMEA je naproti tomu od začátku konkrétní a představuje analýzu pro více podobných (příbuzných výrobků). Drobné odlišnosti těchto výrobků je pak třeba dořešit ve zvláštní analýze, nebo jinak vhodně zakomponovat do rodinné FMEA.

V systému EISOD X využíváme oba tyto přístupy. Při zakládání nové analýzy můžeme kopírovat stávající FMEA příbuzného produktu včetně zachování všech vazeb. To znamená, že např. úpravou konkrétní chybové funkce v jedné analýze se automaticky změní tato chybová funkce i v příbuzné FMEA. Uživatel má ovšem vždy možnost volby, jestli provázanost pro tuto konkrétní funkci zachovat (princip rodinné FMEA), nebo zrušit a upravovat každý výskyt zvlášť (princip generické FMEA).

Dále existuje možnost, v souladu s principem generické FMEA, „poskládat“ analýzu pro konkrétní výrobek z obecně popsaných procesních kroků, nebo konkrétních kroků z jiných analýz. V podstatě se jedná o kopírování, kdy během několika kliknutí přeneseme celou skupinu procesních elementů, funkcí, vad a opatření, které jsou provázané mezi sebou, ale po překopírování již nejsou vázány na zdrojovou FMEA.

Zdá se Vám problematika FMEA příliš složitá? Kontaktujte nás, rádi Vám vše vysvětlíme a ukážeme online.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.