Uncategorized @cs

PF 2022 150 150 linda

PF 2022

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a přejeme, abyste do nového roku načerpali dostatek sil, které Vám pomohou plnit všechny Vaše sny. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, pohodového silvestra a úspěšný rok 2022!

Provázanost modulů v EISOD X 150 150 linda

Provázanost modulů v EISOD X

Informační systém EISOD X pokrývá všechny stěžejní procesy kvality a to pomocí modulů, které si mezi sebou předávají potřebná data.

Soulad informací ve vývojových diagramech (Flowcharts), FMEA, plánech kontroly a řízení (Control Plans) a návodkách nejen že šetří čas a peníze, ale odpovídá také požadavku normy IATF 16949:2016. V EISOD X navíc na plán kontroly a řízení navazuje sběr a analýza dat pomocí SPC metodiky.

V tomtéž systému můžete spravovat i audity, reklamace, nebo evidovat měřidla a zařízení.

Díky multilicenci může na stejném projektu pracovat současně i několik lidí, osoby zodpovědné za různé oblasti si snadno předávají data. Náš informační systém pro řízení kvality lze synchronizovat s Vaším ERP systémem.

Návodky v systému EISOD X 150 150 linda

Návodky v systému EISOD X

Podle normy IATF 16949:2016 je nutné zajistit soulad informací v základních dokumentech kvality, kterými jsou flowchart, FMEA, Control Plan a návodky. První tři jmenované už v systému EISOD X máme delší dobu, nově tedy přidáváme právě Návodky.

V našem pojetí je každá návodka sadou obrazových, textových a grafických informací, které jsou zasazeny do šablony organizace. Navíc je navázána na produkt, který je evidován v systému EISOD X a její autor si může snadno zobrazit související data z jiných dokumentů, jako je kusovník, PFMEA nebo Control Plan. Části návodky lze editovat pro více podobných produktů („rodinná“ návodka).

Editor je vhodný pro tvorbu výrobních i kontrolních návodek, katalogů vad a dalších instrukcí. Součástí editoru je katalog pracovních pomůcek a katalog grafických znaků, které je možné nastavit a doplňovat přesně podle potřeb organizace.

Návodka je řízeným dokumentem, má tedy nastavena strukturovaná přístupová oprávnění a proces připomínkování, schvalování a seznámení pracovníků (workflow dokumentu). Operátor má přístup vždy pouze k aktuální verzi a může si potřebnou návodku zobrazit snadno pomocí odkazu nebo QR kódu.

Účast IPM na konferenci i-dny 2021 150 150 linda

Účast IPM na konferenci i-dny 2021

Ve dnech 5. a 6. října 2021 se uskuteční další ročník konference s názvem i-dny, kterou pořádá společnost DEVELOP Most spolu se sesterskou společností MyCom Solutions. Tématem konference je kvalitní správa a zabezpečení digitálního prostředí, proto se zde IPM představí se svým informačním systémem EISOD X.

Přihlásit se na konferenci je možné do 30. 9. 2021. Více informací naleznete na stránkách společnosti DEVELOP Most.

Generická a rodinná FMEA 150 150 linda

Generická a rodinná FMEA

Začít s novou FMEA „na zelené louce“ je náročné. Lepší je vzít už existující analýzu, nebo její části a ty vhodně upravit. Ke slovu tak přichází Generická a rodinná FMEA, což jsou často skloňované pojmy zejména od nástupu harmonizované metodiky. Jak se od sebe tyto dva přístupy liší a jak je pojímáme v systému EISOD X?

Generická (základní) FMEA představuje obecný základ pro tvorbu konkrétní analýzy. Může se jednat i o více základních kamenů, např. pro různé kroky procesu. Je přípustné zobecnění poznatků, požadavků, funkcí a opatření, aby tentýž popis bylo možné využít jako základ pro různé produkty. Předpokládá se, že konkrétní FMEA produktu obsahuje odkaz na generickou FMEA, nebo se generická FMEA stane základem, který je dále upravován dle konkrétního produktu.

Rodinná FMEA je naproti tomu od začátku konkrétní a představuje analýzu pro více podobných (příbuzných výrobků). Drobné odlišnosti těchto výrobků je pak třeba dořešit ve zvláštní analýze, nebo jinak vhodně zakomponovat do rodinné FMEA.

V systému EISOD X využíváme oba tyto přístupy. Při zakládání nové analýzy můžeme kopírovat stávající FMEA příbuzného produktu včetně zachování všech vazeb. To znamená, že např. úpravou konkrétní chybové funkce v jedné analýze se automaticky změní tato chybová funkce i v příbuzné FMEA. Uživatel má ovšem vždy možnost volby, jestli provázanost pro tuto konkrétní funkci zachovat (princip rodinné FMEA), nebo zrušit a upravovat každý výskyt zvlášť (princip generické FMEA).

Dále existuje možnost, v souladu s principem generické FMEA, „poskládat“ analýzu pro konkrétní výrobek z obecně popsaných procesních kroků, nebo konkrétních kroků z jiných analýz. V podstatě se jedná o kopírování, kdy během několika kliknutí přeneseme celou skupinu procesních elementů, funkcí, vad a opatření, které jsou provázané mezi sebou, ale po překopírování již nejsou vázány na zdrojovou FMEA.

Zdá se Vám problematika FMEA příliš složitá? Kontaktujte nás, rádi Vám vše vysvětlíme a ukážeme online.

Plán kvality 150 150 linda

Plán kvality

Plán kvality je nejen novým rozšířením modulu Katalog produktů, ale zároveň i mobilní aplikací, která podporuje týmovou spolupráci a je možné ji použít online i offline.

Máte složitý projekt/produkt, který musí testovat tým více lidí?
Vedoucí projektu definuje v EISOD X produkt a jednotlivá pracoviště, na kterých mají probíhat kontroly.
Pracovníci zodpovědní za provedení kontrol se přihlásí na svém pracovišti do EISOD X přes PC, nebo do mobilní aplikace přes tablet, iPad či mobil. Následně vyplní požadované údaje, nahrají fotky či jiné přílohy.
Pokud není uživatel v dosahu WiFi, aplikace pracuje offline a synchronizuje se po přihlášení do sítě. Datové připojení je samozřejmě také možno použít, jen pozor na nahrávání videí jako příloh😊
Vedoucí projektu vidí veškerá data ihned po nahrání/synchronizaci a může si zobrazit různé varianty analýz.

Rozšíření Plánu kvality lze customizovat podle potřeb zákazníka.

Customizace DMS pro GRAMMER CZ, s.r.o. 150 150 linda

Customizace DMS pro GRAMMER CZ, s.r.o.

S dodávkou systému EISOD se vždy pojí implementace dle požadavků a prostředí konkrétního zákazníka. Ve společnosti GRAMMER CZ, s.r.o. jsme systém adaptovali na možnost přihlášení přes čipovou kartu, v rámci importu dokumentů jsme pomohli s nastavením struktury dokumentů dle procesů společnosti, optimalizovali jsme workflow pro schvalování dokumentů a s tím se pojící nastavení práv. Společnosti GRAMMER CZ poskytujeme také službu aktivní podpory, při níž velmi intenzívně komunikujeme, aby bylo spuštění produkčního provozu hladké a systém tak byl ve společnosti kladně přijat.

Seminář s ČSJ – FMEA a návodky nejsou dva samostatné světy 150 150 linda

Seminář s ČSJ – FMEA a návodky nejsou dva samostatné světy

Zveme Vás na odborný seminář s názvem „FMEA a návodky nejsou dva samostatné světy“, který pořádáme ve spolupráci s Českou společností pro jakost. Seminář je určen pro manažery a pracovníky kvality, moderátory FMEA, manažery výroby, technology a procesní inženýry, a bude zaměřen na následující témata:

 • Tvorba a přenos dat mezi těmito dokumenty:
  • Kusovník
  • Harmonizovaná FMEA
  • Plán kontroly a řízení (Control Plan)
  • Pracovní a kontrolní návodka
  • Katalog vad
  • Sběr a analýza dat z výroby (SPC)
 • Verzování a schvalování jednotlivých entit
 • Generická a rodinná FMEA
 • Automatizace sběru dat z výroby

Termín semináře: 22. 9. 2021, 9:00 – 15:00 hod
Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce nebo na adrese https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/softwarova-podpora-fmea-a-control-plans .

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH PDM, ANALÝZY FMEA, CONTROL PLANS, SBĚR DAT A VYHODNOCENÍ 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH PDM, ANALÝZY FMEA, CONTROL PLANS, SBĚR DAT A VYHODNOCENÍ

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech Product Data Management, Analýzy FMEA, Control Plans, Sběr dat a vyhodnocení”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 13. 4. 2021, 13:00 – 14:00 hod

Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 12. 4. 2021, 12:00 hod.

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH SPRÁVA MĚŘIDEL A ZAŘÍZENÍ, HELPDESK 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH SPRÁVA MĚŘIDEL A ZAŘÍZENÍ, HELPDESK

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech Správa měřidel a zařízení, Helpdesk”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 6. 4. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 5. 4. 2021, 12:00 hod.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.