Posts By :

linda

Plán kvality 150 150 linda

Plán kvality

Plán kvality je nejen novým rozšířením modulu Katalog produktů, ale zároveň i mobilní aplikací, která podporuje týmovou spolupráci a je možné ji použít online i offline.

Máte složitý projekt/produkt, který musí testovat tým více lidí?
Vedoucí projektu definuje v EISOD X produkt a jednotlivá pracoviště, na kterých mají probíhat kontroly.
Pracovníci zodpovědní za provedení kontrol se přihlásí na svém pracovišti do EISOD X přes PC, nebo do mobilní aplikace přes tablet, iPad či mobil. Následně vyplní požadované údaje, nahrají fotky či jiné přílohy.
Pokud není uživatel v dosahu WiFi, aplikace pracuje offline a synchronizuje se po přihlášení do sítě. Datové připojení je samozřejmě také možno použít, jen pozor na nahrávání videí jako příloh😊
Vedoucí projektu vidí veškerá data ihned po nahrání/synchronizaci a může si zobrazit různé varianty analýz.

Rozšíření Plánu kvality lze customizovat podle potřeb zákazníka.

Customizace DMS pro GRAMMER CZ, s.r.o. 150 150 linda

Customizace DMS pro GRAMMER CZ, s.r.o.

S dodávkou systému EISOD se vždy pojí implementace dle požadavků a prostředí konkrétního zákazníka. Ve společnosti GRAMMER CZ, s.r.o. jsme systém adaptovali na možnost přihlášení přes čipovou kartu, v rámci importu dokumentů jsme pomohli s nastavením struktury dokumentů dle procesů společnosti, optimalizovali jsme workflow pro schvalování dokumentů a s tím se pojící nastavení práv. Společnosti GRAMMER CZ poskytujeme také službu aktivní podpory, při níž velmi intenzívně komunikujeme, aby bylo spuštění produkčního provozu hladké a systém tak byl ve společnosti kladně přijat.

Seminář EISOD – Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření 150 150 linda

Seminář EISOD – Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 5. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 4. 10. 2021, 12:00 hod.

Seminář s ČSJ – FMEA a návodky nejsou dva samostatné světy 150 150 linda

Seminář s ČSJ – FMEA a návodky nejsou dva samostatné světy

Zveme Vás na odborný seminář s názvem „FMEA a návodky nejsou dva samostatné světy“, který pořádáme ve spolupráci s Českou společností pro jakost. Seminář je určen pro manažery a pracovníky kvality, moderátory FMEA, manažery výroby, technology a procesní inženýry, a bude zaměřen na následující témata:

 • Tvorba a přenos dat mezi těmito dokumenty:
  • Kusovník
  • Harmonizovaná FMEA
  • Plán kontroly a řízení (Control Plan)
  • Pracovní a kontrolní návodka
  • Katalog vad
  • Sběr a analýza dat z výroby (SPC)
 • Verzování a schvalování jednotlivých entit
 • Generická a rodinná FMEA
 • Automatizace sběru dat z výroby

Termín semináře: 22. 9. 2021, 9:00 – 15:00 hod
Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce nebo na adrese https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/softwarova-podpora-fmea-a-control-plans .

SEMINÁŘ EISOD – DISKUZE K PŘIPRAVOVANÉMU MODULU NÁVODKY 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – DISKUZE K PŘIPRAVOVANÉMU MODULU NÁVODKY

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Diskuze k připravovanému modulu Návodky”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 20. 4. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 19. 4. 2021, 12:00 hod.

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH PDM, ANALÝZY FMEA, CONTROL PLANS, SBĚR DAT A VYHODNOCENÍ 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH PDM, ANALÝZY FMEA, CONTROL PLANS, SBĚR DAT A VYHODNOCENÍ

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech Product Data Management, Analýzy FMEA, Control Plans, Sběr dat a vyhodnocení”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 13. 4. 2021, 13:00 – 14:00 hod

Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 12. 4. 2021, 12:00 hod.

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH SPRÁVA MĚŘIDEL A ZAŘÍZENÍ, HELPDESK 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH SPRÁVA MĚŘIDEL A ZAŘÍZENÍ, HELPDESK

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech Správa měřidel a zařízení, Helpdesk”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 6. 4. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 5. 4. 2021, 12:00 hod.

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD 150 150 linda

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD

Na začátku letošního roku jsme zahájili realizaci nových projektů, které napomohou rozvoji systému EISOD X. Všechny projekty jsou spolufinancované z EU, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Softwarový nástroj pro automatizaci analýzy příčin vad a jejich dopadů v návrhu produktů a jejich výrobních procesů (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023589)
Cílem projektu je inovace softwarového modulu FMEA informačního systému EISOD. Jedná se o modul pro analýzu možných chyb v návrhu produktů, výrobních procesech a v předkládání návrhu preventivních a nápravných opatření. Záměrem projektu je nalezení vhodných metodik pro automatizaci vybraných procesů a poskytnutí znalostní báze, která by tvorbu a další údržbu FME analýz zjednodušila a zrychlila. Pro vyhodnocení cílů projektu je plánován pilotní provoz u vybraných zákazníků.

Vzájemné propojení výpočtu spotřeby času a ergonomické klasifikace na pracovišti ve fázi přípravy výroby (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023594)
Cílem projektu je vytvoření SW nástroje pro normování práce metodikou MOST vč. vyhodnocování ergonomických rizik, dodržování metody 5S a rozšíření nabídky produktů společnosti IPM o tyto nástroje. SW nástroj umožní zákazníkům z řad výrobních podniků efektivně provádět normování metodou nepřímého měření spotřeby času, efektivní práci s činnostmi spojenými s ergonomickými riziky a umožní lepší dodržování 5S standardu v podniku.

Využití zpracování přirozeného jazyka, zpracování obrazových dat a data mining nestrukturovaných provozních záznamů a řídicí dokumentace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_359/0023887)
Projekt má za cíl dotáhnout již ověřené výsledky výzkumu a vývoje do finálního produktu. Jedná se o zobecnění ověřených postupů a jejich implementaci do stávajících informačních systémů formou významného rozšíření stávajících modulů a vybudování centrálního modelu. V návaznosti na předchozí projekt z programu Proof of concept a na základě charakteru realizovaných aktivit je tento projekt realizován v rámci aktivity B programu Proof of Concept, tj. v rámci aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH DMS A SPRÁVA AUDITŮ 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH DMS A SPRÁVA AUDITŮ

Zveme Vás na první letošní pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech DMS a Správa auditů”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 30. 3. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 29. 3. 2021, 12:00 hod.

Získání zakázky na MPSV ČR 150 150 linda

Získání zakázky na MPSV ČR

V únoru jsme uzavřeli smlouvu s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na zajištění podpory a rozvoje IS AKRIS, který je určen na elektronické podávání a zpracování žádostí o akreditaci. Systém také poskytuje podrobný a strukturovaný přehled o nabídce akreditovaných vzdělávacích programů v oblasti celoživotního a kvalifikačního vzdělávání sociálních pracovníků a zaměstnanců v sociálních službách. Systém AKRIS budeme spravovat následujících 24 měsíců.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.