Posts By :

linda

Control Plans a MSA 150 150 linda

Control Plans a MSA

Propojení a přenos dat mezi moduly je klíčovou vlastností EISOD X. Postupně připojujeme další funkcionality a můžeme tak nabídnout opravdu komplexní systém pro podporu řízení kvality ve výrobní společnosti. Například modul Control Plans už dávno není jen o plánech kontroly a řízení.

Umožní zejména:

 • Vytvořit Control Plan podle PFMEA (převezme procesní kroky/stanoviště, charakteristiky a jejich kontrolu podle detekčních opatření), název, označení a verzi dílu převzít z ERP systému
 • Pro definované detekční kontroly vytvořit analýzu MSA nebo převzít související MSA z modulu Měřidla
 • Vytvořit analýzu krátkodobé způsobilosti Cm, Cmk pro definovanou charakteristiku
 • Vyplnit záznam kontroly nebo vstupní kontroly pro konkrétní stanoviště, vycházející ze schváleného plánu kontroly a řízení
 • Vyhodnotit dlouhodobou procesní způsobilost Cp, Cpk a polohu procesu vůči regulačním mezím (metoda SPC)
 • Převzít seznam vad z modulu FMEA a nabídnout tento seznam pracovníkovi kvality, který s jeho pomocí vyplní Záznam do evidence neshodných dílů

S každým zákazníkem ještě před objednáním systému EISOD X důkladně analyzujeme jeho procesy, zvyklosti a potřeby. Procházíme výrobu, zjišťujeme úkoly jednotlivých pracovníků, převádíme je do řeči vývojářů, ale zároveň vše srozumitelně vysvětlujeme a ověřujeme s týmem zákazníka. Společným cílem je zefektivnění procesů řízení kvality a úspora času a dalších zdrojů zákazníka.

Synchronizace EISOD X s ERP systémy 150 150 linda

Synchronizace EISOD X s ERP systémy

EISOD X je informační systém pro podporu řízení kvality. Může se k němu přihlásit kterýkoli pracovník, kterému založíte přístupová práva. Nejjednodušší je, tato práva synchronizovat přímo s Vaším Active Directory.

Tím ale synchronizace nekončí. V systému potřebujete mít po ruce potřebné dokumenty pro každý produkt, který vyrábíte, což mohou být stovky i tisíce položek.

Proto je vhodné převzít tyto informace z Vašeho ERP systému. Název produktu, interní a zákaznické označení, zařazení ve složce, procesní kroky a cokoli dalšího. Na začátku je náročné přenos dat připravit, ale vložené úsilí se vyplatí. Později už o probíhající synchronizaci ani nevíte, ale můžete se na ni spolehnout.

Statistické řízení procesu (SPC) – děláte to správně? 150 150 linda

Statistické řízení procesu (SPC) – děláte to správně?

Sbírat data metodou SPC je snadné. Naučíte pracovníky kreslit křížky do grafů nebo pořídíte specializovaný software, do kterého zapisujete hodnoty. Potud je to relativně jednoduché.

Smyslem metody SPC ovšem není sběr samotný, ale až následující kroky:

 • Analýza dat
 • Porozumění sledovanému procesu
 • Stanovení vhodných opatření při přílišné variabilitě procesu
 • Realizace opatření
 • Ověření účinnosti opatření

Přitom je třeba mít na paměti:

 • Sledujte a regulujte raději procesní, než produktové charakteristiky (Strategy of Prevention)
 • Měřidla, která pro SPC využíváte, musí být vhodná a způsobilá (MSA)

S většinou výše uvedeného Vám umíme pomoci my a náš SW systém EISOD X. Můžeme pro Vás:

 • Implementovat systém EISOD X, modul Control Plans a Sběr dat a vyhodnocení (SPC)
 • Pomoci Vám zvolit vhodné metody analýz v souladu s metodikou AIAG nebo VDA
 • Zorganizovat školení týkající se statistických metod.

Je pro Vás toto téma aktuální? Kontaktujte nás!

PF 2023 150 150 linda

PF 2023

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme za celý tým společnosti IPM poděkování za Vaši důvěru a spolupráci!

Seminář EISOD – Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA 150 150 linda

Seminář EISOD – Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 28. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 27. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – SPC a Procesní způsobilost 150 150 linda

Seminář EISOD – SPC a Procesní způsobilost

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „SPC a Procesní způsobilost”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 21. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 20. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan 150 150 linda

Seminář EISOD – Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 14. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 13. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů 150 150 linda

Seminář EISOD – Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 7. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 6. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Znaky a charakteristiky v EISOD X 150 150 linda

Seminář EISOD – Znaky a charakteristiky v EISOD X

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Znaky a charakteristiky v EISOD X”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 31. 5. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 30. 5. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA 150 150 linda

Seminář EISOD – Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 17. 5. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 16. 5. 2022, 12:00 hod.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.