Posts By :

linda

PF 2022 150 150 linda

PF 2022

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a přejeme, abyste do nového roku načerpali dostatek sil, které Vám pomohou plnit všechny Vaše sny. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, pohodového silvestra a úspěšný rok 2022!

Plány na rok 2022 150 150 linda

Plány na rok 2022

Společnost Institut průmyslového managementu už více než 20 let vyvíjí systém EISOD a bude tomu tak i v roce následujícím. Plánujeme několik velkých novinek, spoustu menších a necháváme si i prostor pro realizaci dobrých nápadů na vylepšení, které přicházejí od našich zákazníků a obchodních partnerů.

Pro náš základní modul SPRÁVA DOKUMENTACE (DMS) tak máme mj. na seznamu:

 • VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ – Dosud EISOD X předával data dokumentům, nově to půjde i v opačném směru.
 • ZPĚTNÉ PROPSÁNÍ ÚPRAV ŠABLON DO STÁVAJÍCÍCH DOKUMENTŮ – takže pokud třeba zákazník změní logo, bude ho moci naráz upravit ve všech existujících směrnicích, pracovních postupech apod.
 • AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ ČÍSLA DOKUMENTU – to už EISOD X dávno umí, nově ale bude možné do automatického řetězce převzít údaje z více zdrojů.

A pak je tu skupina modulů pro výrobní firmy. Tady je a bude naším hlavním tématem PROVÁZANOST:

 • V současné podobě systému spolu čile komunikují tyto moduly: Flowchart (ORYX) – Katalog produktů – harmonizovaná FMEA – Control Plans – Sběr a analýza dat.
 • K této skupině se hned v lednu či v únoru přiřadí NÁVODKY – chytrý grafický editor výrobní dokumentace, který nabízí, ale nevnucuje data z katalogu produktů a FMEA.
 • Nově přibude propojení s NESHODAMI z auditů a reklamací – logicky budou vstupovat do analýzy možných vad, jejich následků a příčin ve FMEA.
 • Modul MĚŘIDLA bude možné využít jako zdroj dat pro Katalog produktů, FMEA a plány kontroly a řízení.

Z menších plánů jmenujme alespoň:

 • Přidání 8D reportu k neshodě typu reklamace.
 • Rozšíření počtu MSA analýz.
 • Rozšíření výpočtu krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti o konfidenční intervaly.
 • Vylepšení filtru pro třídění řádků a úkolů ve FMEA.

Chcete vědět, jak to vše funguje a kde se ty novinky objeví? Kontaktujte nás!

Měřidla a zařízení 150 150 linda

Měřidla a zařízení

Tento modul z rodiny EISOD X je určen pro správu měřidel, zařízení a vlastně jakýchkoli položek, které vyžadují evidenci a periodické akce.
Je vhodný pro řízení metrologie, ale třeba také pro správu prodejen s pokladnami, turbín, nebo označníků zastávek – to je jen několik příkladů využití od našich zákazníků.

Systém číselníků umožňuje uživatelské nadefinování jednotlivých polí v kartách měřidel/zařízení. Pro každé měřidlo je možné nastavit kontrolu (revizi), ať už s pravidelným termínem nebo jednotlivou kontrolou. Pro tyto kontroly jsou používány alarmy, které upozorní na blížící se kontroly.

V modulu měřidla jsou využívány tzv. „logické databáze“, které slouží k oddělení dat. Když uživatel poprvé vstoupí do modulu, je vyzván, aby si vybral logickou databázi, ve které chce pracovat. (Případně pokud už v modulu je, je možné se přepínat mezi jednotlivými logickými databázemi – výběrem v horním menu).

Veškeré záznamy, které vzniknou v aktuálně vybrané databázi, nejsou vidět v databázích ostatních. Logické databáze navíc slouží k nastavení přístupových práv – pouze vybraní uživatelé mohou pracovat s evidovanými objekty a číselníky, prohlížet objekty mohou pouze další vybraní uživatelé atd.

K měřidlům lze vytvářet úkoly, které zahrnují jednoduché workflow a možnost nastavení odpovědné osoby za úkol (např. je potřeba odvézt měřidlo ke kalibraci apod.).

Může být žádoucí v systému evidovat objekty a zároveň umožnit dalším uživatelům nahlašovat například nějaké závady.
Pro nahlašování závad/požadavků slouží další modul systému EISOD a to modul Helpdesk, ale o tom zase příště.

Řízení auditů, neshod a opatření 150 150 linda

Řízení auditů, neshod a opatření

Modul audity je vhodný pro řízení všech typů auditů:

 • interní,
 • externí,
 • procesní,
 • systémové podle nejrůznějších norem a jejich kombinací (ISO 9001, 14001, 27001, IATF 16949 aj.).

V systému je možné definovat, monitorovat a řídit:

 • program auditů,
 • audit,
 • neshodu,
 • opatření.

Audit, neshoda i opatření mají svá vlastní workflow, v souladu s požadavky a terminologií normy ISO 19011. Je možno ale volit i alternativní workflow, které jsme doplnili ve spolupráci s našimi klienty.

Systém podporuje využití různých rolí. Uživatel, který je do dané role jmenován, dostává emailové notifikace s pokyny, co se od něj v rámci workflow očekává. V případě nepřítomnosti je plně podporována zastupitelnost jednotlivých osob a rolí:

 • Zakladatel programu
 • Schvalovatel programu
 • Zakladatel auditu
 • Auditor (hlavní + další auditoři)
 • Prověřovaná osoba
 • Manažer normy
 • Osoba odpovědná za oblast
 • Osoba odpovědná za realizaci opatření

Jednotlivé zúčastněné osoby tak spolu mohou snadno komunikovat, sdílet soubory týkající se auditu, informovat se o příčinách, důkazech a realizovaných krocích. Samozřejmostí je automatické sledování a připomínání stanovených termínů.

V současné době doplňujeme správu neshod o správu neshod z reklamací včetně generování 8D reportu a propojení neshod s analýzami FMEA.

Provázanost modulů v EISOD X 150 150 linda

Provázanost modulů v EISOD X

Informační systém EISOD X pokrývá všechny stěžejní procesy kvality a to pomocí modulů, které si mezi sebou předávají potřebná data.

Soulad informací ve vývojových diagramech (Flowcharts), FMEA, plánech kontroly a řízení (Control Plans) a návodkách nejen že šetří čas a peníze, ale odpovídá také požadavku normy IATF 16949:2016. V EISOD X navíc na plán kontroly a řízení navazuje sběr a analýza dat pomocí SPC metodiky.

V tomtéž systému můžete spravovat i audity, reklamace, nebo evidovat měřidla a zařízení.

Díky multilicenci může na stejném projektu pracovat současně i několik lidí, osoby zodpovědné za různé oblasti si snadno předávají data. Náš informační systém pro řízení kvality lze synchronizovat s Vaším ERP systémem.

Návodky v systému EISOD X 150 150 linda

Návodky v systému EISOD X

Podle normy IATF 16949:2016 je nutné zajistit soulad informací v základních dokumentech kvality, kterými jsou flowchart, FMEA, Control Plan a návodky. První tři jmenované už v systému EISOD X máme delší dobu, nově tedy přidáváme právě Návodky.

V našem pojetí je každá návodka sadou obrazových, textových a grafických informací, které jsou zasazeny do šablony organizace. Navíc je navázána na produkt, který je evidován v systému EISOD X a její autor si může snadno zobrazit související data z jiných dokumentů, jako je kusovník, PFMEA nebo Control Plan. Části návodky lze editovat pro více podobných produktů („rodinná“ návodka).

Editor je vhodný pro tvorbu výrobních i kontrolních návodek, katalogů vad a dalších instrukcí. Součástí editoru je katalog pracovních pomůcek a katalog grafických znaků, které je možné nastavit a doplňovat přesně podle potřeb organizace.

Návodka je řízeným dokumentem, má tedy nastavena strukturovaná přístupová oprávnění a proces připomínkování, schvalování a seznámení pracovníků (workflow dokumentu). Operátor má přístup vždy pouze k aktuální verzi a může si potřebnou návodku zobrazit snadno pomocí odkazu nebo QR kódu.

Seminář EISOD – Nový modul Návodky 150 150 linda

Seminář EISOD – Nový modul Návodky

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Nový modul Návodky”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 26. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 25. 10. 2021, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Nová aplikace Plán kvality 150 150 linda

Seminář EISOD – Nová aplikace Plán kvality

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Nová aplikace Plán kvality”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 19. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 18. 10. 2021, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Správné používání EISOD X v praxi 150 150 linda

Seminář EISOD – Správné používání EISOD X v praxi

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Správné používání EISOD X v praxi”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 12. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 11. 10. 2021, 12:00 hod.

Účast IPM na konferenci i-dny 2021 150 150 linda

Účast IPM na konferenci i-dny 2021

Ve dnech 5. a 6. října 2021 se uskuteční další ročník konference s názvem i-dny, kterou pořádá společnost DEVELOP Most spolu se sesterskou společností MyCom Solutions. Tématem konference je kvalitní správa a zabezpečení digitálního prostředí, proto se zde IPM představí se svým informačním systémem EISOD X.

Přihlásit se na konferenci je možné do 30. 9. 2021. Více informací naleznete na stránkách společnosti DEVELOP Most.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.