Modul

Správa měřidel a zařízení

Modul je určen pro správu měřidel (metrologie), vyhrazených zařízení a dalších libovolných záznamů. Jednotlivé položky jsou vedeny v evidenčních kartách měřidel/zařízení, kde je sledována jejich historie a plánovány další akce.

Databáze modulu

V modulu Správa měřidel a zařízení jsou používány virtuální databáze. Položky, se kterými uživatel pracuje, se vztahují vždy k databázi aktuálně vybrané uživatelem. Například během vytváření nové položky jsou u nastavovaných hodnot číselníků zobrazovány pouze hodnoty, které byly pro tuto databázi vytvořeny, čímž je dosaženo logického oddělení dat.

Ke každé databázi je možné navíc nastavit přístupová práva (uživatelům nebo celým skupinám). Díky tomu je dosaženo toho, že konkrétní měřidla/zařízení a s nimi související objekty mohou v různých databázích spravovat různí uživatelé.

Uživatelé se mohou libovolně přepínat mezi databázemi, u kterých mají nastavena přístupová práva.

Alarmy

K jednotlivým uživatelsky definovaným polím lze v systému nastavit tzv. alarmy, které se používají ke sledování závažných hodnot uživatelsky definovaných polí. Například v případě pole typu „Periodická akce“ je možné nastavit, aby se odpovědným uživatelům zasílaly notifikace 30 dní před blížícím se termínem další kontroly s nízkou závažností a po překročení termínu se závažností kritickou. S touto závažností jsou zobrazovány i měřidla v tabulce měřidel.

V systému je vytvořen rychlý filtr, kde si každý uživatel může zobrazit měřidla, za která zodpovídá a mají aktivní některý z alarmů.

Historie

S každým měřidlem jsou spojeny záznamy v historii, které uživatel může vytvořit ručně, nebo je systém generuje automaticky, například při změně hodnoty uživatelsky definovaného pole nebo při provádění periodické akce. Díky tomu si uživatel může zobrazit, co se s měřidlem v poslední době dělo, včetně finančních nákladů s tím spojených.

Úkoly

K měřidlu je možné vytvářet úkoly. K úkolu lze nastavit uživatele odpovědného za zpracování a uživatele odpovědného za kontrolu splnění úkolu. Každý úkol má svoje workflow, kdy jednotlivé návazné kroky uživatelů mění stav úkolu, až je úkol nakonec splněn.

Uživatelé jsou notifikováni o významných událostech úkolu, jako například založení úkolu, blížící se termín splnění nebo přechod do stavu vyřešený, kdy je vyžadována kontrola splnění odpovědnou osobou.

Ke každému úkolu lze evidovat finanční náklady.

Analýza měřicích systémů (MSA)

K měřidlu je možné vytvořit libovolný počet analýz MSA. Pro měřitelné znaky jsou k dispozici tyto metody:

  • R&R (podle AIAG),
  • Index způsobilosti měřidla Cg/Cgk (podle VDA 5).

Pro znaky typu OK/NOK je možné vytvořit

  • Atributivní analýzu Kappa (podle AIAG).

Tato funkcionalita je úzce propojena s modulem Control Plans, díky čemuž vytváříme analýzu MSA vždy nejen pro konkrétní měřidlo, ale i pro stanoviště, produkt a jeho znak / charakteristiku.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.