EISOD X

Control Plans a MSA 150 150 linda

Control Plans a MSA

Propojení a přenos dat mezi moduly je klíčovou vlastností EISOD X. Postupně připojujeme další funkcionality a můžeme tak nabídnout opravdu komplexní systém pro podporu řízení kvality ve výrobní společnosti. Například modul Control Plans už dávno není jen o plánech kontroly a řízení.

Umožní zejména:

 • Vytvořit Control Plan podle PFMEA (převezme procesní kroky/stanoviště, charakteristiky a jejich kontrolu podle detekčních opatření), název, označení a verzi dílu převzít z ERP systému
 • Pro definované detekční kontroly vytvořit analýzu MSA nebo převzít související MSA z modulu Měřidla
 • Vytvořit analýzu krátkodobé způsobilosti Cm, Cmk pro definovanou charakteristiku
 • Vyplnit záznam kontroly nebo vstupní kontroly pro konkrétní stanoviště, vycházející ze schváleného plánu kontroly a řízení
 • Vyhodnotit dlouhodobou procesní způsobilost Cp, Cpk a polohu procesu vůči regulačním mezím (metoda SPC)
 • Převzít seznam vad z modulu FMEA a nabídnout tento seznam pracovníkovi kvality, který s jeho pomocí vyplní Záznam do evidence neshodných dílů

S každým zákazníkem ještě před objednáním systému EISOD X důkladně analyzujeme jeho procesy, zvyklosti a potřeby. Procházíme výrobu, zjišťujeme úkoly jednotlivých pracovníků, převádíme je do řeči vývojářů, ale zároveň vše srozumitelně vysvětlujeme a ověřujeme s týmem zákazníka. Společným cílem je zefektivnění procesů řízení kvality a úspora času a dalších zdrojů zákazníka.

Synchronizace EISOD X s ERP systémy 150 150 linda

Synchronizace EISOD X s ERP systémy

EISOD X je informační systém pro podporu řízení kvality. Může se k němu přihlásit kterýkoli pracovník, kterému založíte přístupová práva. Nejjednodušší je, tato práva synchronizovat přímo s Vaším Active Directory.

Tím ale synchronizace nekončí. V systému potřebujete mít po ruce potřebné dokumenty pro každý produkt, který vyrábíte, což mohou být stovky i tisíce položek.

Proto je vhodné převzít tyto informace z Vašeho ERP systému. Název produktu, interní a zákaznické označení, zařazení ve složce, procesní kroky a cokoli dalšího. Na začátku je náročné přenos dat připravit, ale vložené úsilí se vyplatí. Později už o probíhající synchronizaci ani nevíte, ale můžete se na ni spolehnout.

Statistické řízení procesu (SPC) – děláte to správně? 150 150 linda

Statistické řízení procesu (SPC) – děláte to správně?

Sbírat data metodou SPC je snadné. Naučíte pracovníky kreslit křížky do grafů nebo pořídíte specializovaný software, do kterého zapisujete hodnoty. Potud je to relativně jednoduché.

Smyslem metody SPC ovšem není sběr samotný, ale až následující kroky:

 • Analýza dat
 • Porozumění sledovanému procesu
 • Stanovení vhodných opatření při přílišné variabilitě procesu
 • Realizace opatření
 • Ověření účinnosti opatření

Přitom je třeba mít na paměti:

 • Sledujte a regulujte raději procesní, než produktové charakteristiky (Strategy of Prevention)
 • Měřidla, která pro SPC využíváte, musí být vhodná a způsobilá (MSA)

S většinou výše uvedeného Vám umíme pomoci my a náš SW systém EISOD X. Můžeme pro Vás:

 • Implementovat systém EISOD X, modul Control Plans a Sběr dat a vyhodnocení (SPC)
 • Pomoci Vám zvolit vhodné metody analýz v souladu s metodikou AIAG nebo VDA
 • Zorganizovat školení týkající se statistických metod.

Je pro Vás toto téma aktuální? Kontaktujte nás!

Seminář EISOD – Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA 150 150 linda

Seminář EISOD – Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 28. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 27. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – SPC a Procesní způsobilost 150 150 linda

Seminář EISOD – SPC a Procesní způsobilost

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „SPC a Procesní způsobilost”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 21. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 20. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan 150 150 linda

Seminář EISOD – Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 14. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 13. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů 150 150 linda

Seminář EISOD – Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 7. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 6. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Znaky a charakteristiky v EISOD X 150 150 linda

Seminář EISOD – Znaky a charakteristiky v EISOD X

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Znaky a charakteristiky v EISOD X”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 31. 5. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 30. 5. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA 150 150 linda

Seminář EISOD – Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 17. 5. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 16. 5. 2022, 12:00 hod.

Plány na rok 2022 150 150 linda

Plány na rok 2022

Společnost Institut průmyslového managementu už více než 20 let vyvíjí systém EISOD a bude tomu tak i v roce následujícím. Plánujeme několik velkých novinek, spoustu menších a necháváme si i prostor pro realizaci dobrých nápadů na vylepšení, které přicházejí od našich zákazníků a obchodních partnerů.

Pro náš základní modul SPRÁVA DOKUMENTACE (DMS) tak máme mj. na seznamu:

 • VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ – Dosud EISOD X předával data dokumentům, nově to půjde i v opačném směru.
 • ZPĚTNÉ PROPSÁNÍ ÚPRAV ŠABLON DO STÁVAJÍCÍCH DOKUMENTŮ – takže pokud třeba zákazník změní logo, bude ho moci naráz upravit ve všech existujících směrnicích, pracovních postupech apod.
 • AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ ČÍSLA DOKUMENTU – to už EISOD X dávno umí, nově ale bude možné do automatického řetězce převzít údaje z více zdrojů.

A pak je tu skupina modulů pro výrobní firmy. Tady je a bude naším hlavním tématem PROVÁZANOST:

 • V současné podobě systému spolu čile komunikují tyto moduly: Flowchart (ORYX) – Katalog produktů – harmonizovaná FMEA – Control Plans – Sběr a analýza dat.
 • K této skupině se hned v lednu či v únoru přiřadí NÁVODKY – chytrý grafický editor výrobní dokumentace, který nabízí, ale nevnucuje data z katalogu produktů a FMEA.
 • Nově přibude propojení s NESHODAMI z auditů a reklamací – logicky budou vstupovat do analýzy možných vad, jejich následků a příčin ve FMEA.
 • Modul MĚŘIDLA bude možné využít jako zdroj dat pro Katalog produktů, FMEA a plány kontroly a řízení.

Z menších plánů jmenujme alespoň:

 • Přidání 8D reportu k neshodě typu reklamace.
 • Rozšíření počtu MSA analýz.
 • Rozšíření výpočtu krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti o konfidenční intervaly.
 • Vylepšení filtru pro třídění řádků a úkolů ve FMEA.

Chcete vědět, jak to vše funguje a kde se ty novinky objeví? Kontaktujte nás!

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.