EISOD X

Seminář EISOD – Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření 150 150 linda

Seminář EISOD – Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech EISOD X, zejména u Správy auditů, neshod a opatření”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 5. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 4. 10. 2021, 12:00 hod.

SEMINÁŘ EISOD – DISKUZE K PŘIPRAVOVANÉMU MODULU NÁVODKY 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – DISKUZE K PŘIPRAVOVANÉMU MODULU NÁVODKY

Zveme Vás na další pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Diskuze k připravovanému modulu Návodky”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 20. 4. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 19. 4. 2021, 12:00 hod.

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD 150 150 linda

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD

Na začátku letošního roku jsme zahájili realizaci nových projektů, které napomohou rozvoji systému EISOD X. Všechny projekty jsou spolufinancované z EU, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Softwarový nástroj pro automatizaci analýzy příčin vad a jejich dopadů v návrhu produktů a jejich výrobních procesů (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023589)
Cílem projektu je inovace softwarového modulu FMEA informačního systému EISOD. Jedná se o modul pro analýzu možných chyb v návrhu produktů, výrobních procesech a v předkládání návrhu preventivních a nápravných opatření. Záměrem projektu je nalezení vhodných metodik pro automatizaci vybraných procesů a poskytnutí znalostní báze, která by tvorbu a další údržbu FME analýz zjednodušila a zrychlila. Pro vyhodnocení cílů projektu je plánován pilotní provoz u vybraných zákazníků.

Vzájemné propojení výpočtu spotřeby času a ergonomické klasifikace na pracovišti ve fázi přípravy výroby (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023594)
Cílem projektu je vytvoření SW nástroje pro normování práce metodikou MOST vč. vyhodnocování ergonomických rizik, dodržování metody 5S a rozšíření nabídky produktů společnosti IPM o tyto nástroje. SW nástroj umožní zákazníkům z řad výrobních podniků efektivně provádět normování metodou nepřímého měření spotřeby času, efektivní práci s činnostmi spojenými s ergonomickými riziky a umožní lepší dodržování 5S standardu v podniku.

Využití zpracování přirozeného jazyka, zpracování obrazových dat a data mining nestrukturovaných provozních záznamů a řídicí dokumentace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_359/0023887)
Projekt má za cíl dotáhnout již ověřené výsledky výzkumu a vývoje do finálního produktu. Jedná se o zobecnění ověřených postupů a jejich implementaci do stávajících informačních systémů formou významného rozšíření stávajících modulů a vybudování centrálního modelu. V návaznosti na předchozí projekt z programu Proof of concept a na základě charakteru realizovaných aktivit je tento projekt realizován v rámci aktivity B programu Proof of Concept, tj. v rámci aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH DMS A SPRÁVA AUDITŮ 150 150 linda

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH DMS A SPRÁVA AUDITŮ

Zveme Vás na první letošní pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech DMS a Správa auditů”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 30. 3. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 29. 3. 2021, 12:00 hod.

SEMINÁŘ EISOD – MODULY CONTROL PLANS A SBĚR DAT A VYHODNOCOVÁNÍ PRO VÝROBNÍ PODNIKY 1024 682 adm1n

SEMINÁŘ EISOD – MODULY CONTROL PLANS A SBĚR DAT A VYHODNOCOVÁNÍ PRO VÝROBNÍ PODNIKY

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Moduly Control Plans a Sběr dat a vyhodnocování pro výrobní podniky”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 13. 11. 2019, 9:15 – 12:00 hod
Místo konání: Institut průmyslového managementu, spol. s r.o., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do 11. 11. 2019.

SEMINÁŘ PRO PARTNERY 1024 682 adm1n

SEMINÁŘ PRO PARTNERY

Termín semináře: 5. 11. 2019, 9:00 – 11:30 hod

Místo konání: Institut průmyslového managementu, spol. s r.o., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH EISOD X VE VERZI 1.17 1024 682 adm1n

SEMINÁŘ EISOD – NOVINKY V MODULECH EISOD X VE VERZI 1.17

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD, tentokrát na téma „Novinky v modulech EISOD X ve verzi 1.17″. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 5. 2. 2020, 9:15 – 12:00 hod
Místo konání: Institut průmyslového managementu, spol. s r.o., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do 3. 2. 2020.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.