EISOD X

Seminář EISOD – Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA 150 150 linda

Seminář EISOD – Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Sestavy produktů, související FMEA, rodinná a generická FMEA”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 28. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 27. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – SPC a Procesní způsobilost 150 150 linda

Seminář EISOD – SPC a Procesní způsobilost

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „SPC a Procesní způsobilost”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 21. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 20. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan 150 150 linda

Seminář EISOD – Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Záznam kontroly a jeho návaznost na Control Plan”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 14. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 13. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů 150 150 linda

Seminář EISOD – Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Propojení modulů FMEA a CP, detekce kontrolou, verzování dokumentů”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 7. 6. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 6. 6. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Znaky a charakteristiky v EISOD X 150 150 linda

Seminář EISOD – Znaky a charakteristiky v EISOD X

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Znaky a charakteristiky v EISOD X”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 31. 5. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 30. 5. 2022, 12:00 hod.

Seminář EISOD – Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA 150 150 linda

Seminář EISOD – Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Různá prostředí ve FMEA EISOD X – Editor struktury a Formulář AIAG/VDA”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 17. 5. 2022, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 16. 5. 2022, 12:00 hod.

Plány na rok 2022 150 150 linda

Plány na rok 2022

Společnost Institut průmyslového managementu už více než 20 let vyvíjí systém EISOD a bude tomu tak i v roce následujícím. Plánujeme několik velkých novinek, spoustu menších a necháváme si i prostor pro realizaci dobrých nápadů na vylepšení, které přicházejí od našich zákazníků a obchodních partnerů.

Pro náš základní modul SPRÁVA DOKUMENTACE (DMS) tak máme mj. na seznamu:

 • VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ – Dosud EISOD X předával data dokumentům, nově to půjde i v opačném směru.
 • ZPĚTNÉ PROPSÁNÍ ÚPRAV ŠABLON DO STÁVAJÍCÍCH DOKUMENTŮ – takže pokud třeba zákazník změní logo, bude ho moci naráz upravit ve všech existujících směrnicích, pracovních postupech apod.
 • AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ ČÍSLA DOKUMENTU – to už EISOD X dávno umí, nově ale bude možné do automatického řetězce převzít údaje z více zdrojů.

A pak je tu skupina modulů pro výrobní firmy. Tady je a bude naším hlavním tématem PROVÁZANOST:

 • V současné podobě systému spolu čile komunikují tyto moduly: Flowchart (ORYX) – Katalog produktů – harmonizovaná FMEA – Control Plans – Sběr a analýza dat.
 • K této skupině se hned v lednu či v únoru přiřadí NÁVODKY – chytrý grafický editor výrobní dokumentace, který nabízí, ale nevnucuje data z katalogu produktů a FMEA.
 • Nově přibude propojení s NESHODAMI z auditů a reklamací – logicky budou vstupovat do analýzy možných vad, jejich následků a příčin ve FMEA.
 • Modul MĚŘIDLA bude možné využít jako zdroj dat pro Katalog produktů, FMEA a plány kontroly a řízení.

Z menších plánů jmenujme alespoň:

 • Přidání 8D reportu k neshodě typu reklamace.
 • Rozšíření počtu MSA analýz.
 • Rozšíření výpočtu krátkodobé i dlouhodobé způsobilosti o konfidenční intervaly.
 • Vylepšení filtru pro třídění řádků a úkolů ve FMEA.

Chcete vědět, jak to vše funguje a kde se ty novinky objeví? Kontaktujte nás!

Měřidla a zařízení 150 150 linda

Měřidla a zařízení

Tento modul z rodiny EISOD X je určen pro správu měřidel, zařízení a vlastně jakýchkoli položek, které vyžadují evidenci a periodické akce.
Je vhodný pro řízení metrologie, ale třeba také pro správu prodejen s pokladnami, turbín, nebo označníků zastávek – to je jen několik příkladů využití od našich zákazníků.

Systém číselníků umožňuje uživatelské nadefinování jednotlivých polí v kartách měřidel/zařízení. Pro každé měřidlo je možné nastavit kontrolu (revizi), ať už s pravidelným termínem nebo jednotlivou kontrolou. Pro tyto kontroly jsou používány alarmy, které upozorní na blížící se kontroly.

V modulu měřidla jsou využívány tzv. „logické databáze“, které slouží k oddělení dat. Když uživatel poprvé vstoupí do modulu, je vyzván, aby si vybral logickou databázi, ve které chce pracovat. (Případně pokud už v modulu je, je možné se přepínat mezi jednotlivými logickými databázemi – výběrem v horním menu).

Veškeré záznamy, které vzniknou v aktuálně vybrané databázi, nejsou vidět v databázích ostatních. Logické databáze navíc slouží k nastavení přístupových práv – pouze vybraní uživatelé mohou pracovat s evidovanými objekty a číselníky, prohlížet objekty mohou pouze další vybraní uživatelé atd.

K měřidlům lze vytvářet úkoly, které zahrnují jednoduché workflow a možnost nastavení odpovědné osoby za úkol (např. je potřeba odvézt měřidlo ke kalibraci apod.).

Může být žádoucí v systému evidovat objekty a zároveň umožnit dalším uživatelům nahlašovat například nějaké závady.
Pro nahlašování závad/požadavků slouží další modul systému EISOD a to modul Helpdesk, ale o tom zase příště.

Řízení auditů, neshod a opatření 150 150 linda

Řízení auditů, neshod a opatření

Modul audity je vhodný pro řízení všech typů auditů:

 • interní,
 • externí,
 • procesní,
 • systémové podle nejrůznějších norem a jejich kombinací (ISO 9001, 14001, 27001, IATF 16949 aj.).

V systému je možné definovat, monitorovat a řídit:

 • program auditů,
 • audit,
 • neshodu,
 • opatření.

Audit, neshoda i opatření mají svá vlastní workflow, v souladu s požadavky a terminologií normy ISO 19011. Je možno ale volit i alternativní workflow, které jsme doplnili ve spolupráci s našimi klienty.

Systém podporuje využití různých rolí. Uživatel, který je do dané role jmenován, dostává emailové notifikace s pokyny, co se od něj v rámci workflow očekává. V případě nepřítomnosti je plně podporována zastupitelnost jednotlivých osob a rolí:

 • Zakladatel programu
 • Schvalovatel programu
 • Zakladatel auditu
 • Auditor (hlavní + další auditoři)
 • Prověřovaná osoba
 • Manažer normy
 • Osoba odpovědná za oblast
 • Osoba odpovědná za realizaci opatření

Jednotlivé zúčastněné osoby tak spolu mohou snadno komunikovat, sdílet soubory týkající se auditu, informovat se o příčinách, důkazech a realizovaných krocích. Samozřejmostí je automatické sledování a připomínání stanovených termínů.

V současné době doplňujeme správu neshod o správu neshod z reklamací včetně generování 8D reportu a propojení neshod s analýzami FMEA.

Seminář EISOD – Nový modul Návodky 150 150 linda

Seminář EISOD – Nový modul Návodky

Zveme Vás na pracovní seminář EISOD na téma „Nový modul Návodky”. Další informace naleznete v pozvánce.

Termín semináře: 26. 10. 2021, 13:00 – 14:00 hod
Místo konání: online (prostřednictvím MS Teams)

Přihlášky na seminář zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz nejpozději do 25. 10. 2021, 12:00 hod.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.