• 2. 12. 2021

Měřidla a zařízení

Měřidla a zařízení

Měřidla a zařízení 150 150 linda

Tento modul z rodiny EISOD X je určen pro správu měřidel, zařízení a vlastně jakýchkoli položek, které vyžadují evidenci a periodické akce.
Je vhodný pro řízení metrologie, ale třeba také pro správu prodejen s pokladnami, turbín, nebo označníků zastávek – to je jen několik příkladů využití od našich zákazníků.

Systém číselníků umožňuje uživatelské nadefinování jednotlivých polí v kartách měřidel/zařízení. Pro každé měřidlo je možné nastavit kontrolu (revizi), ať už s pravidelným termínem nebo jednotlivou kontrolou. Pro tyto kontroly jsou používány alarmy, které upozorní na blížící se kontroly.

V modulu měřidla jsou využívány tzv. „logické databáze“, které slouží k oddělení dat. Když uživatel poprvé vstoupí do modulu, je vyzván, aby si vybral logickou databázi, ve které chce pracovat. (Případně pokud už v modulu je, je možné se přepínat mezi jednotlivými logickými databázemi – výběrem v horním menu).

Veškeré záznamy, které vzniknou v aktuálně vybrané databázi, nejsou vidět v databázích ostatních. Logické databáze navíc slouží k nastavení přístupových práv – pouze vybraní uživatelé mohou pracovat s evidovanými objekty a číselníky, prohlížet objekty mohou pouze další vybraní uživatelé atd.

K měřidlům lze vytvářet úkoly, které zahrnují jednoduché workflow a možnost nastavení odpovědné osoby za úkol (např. je potřeba odvézt měřidlo ke kalibraci apod.).

Může být žádoucí v systému evidovat objekty a zároveň umožnit dalším uživatelům nahlašovat například nějaké závady.
Pro nahlašování závad/požadavků slouží další modul systému EISOD a to modul Helpdesk, ale o tom zase příště.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.