• 18. 11. 2021

Řízení auditů, neshod a opatření

Řízení auditů, neshod a opatření

Řízení auditů, neshod a opatření 150 150 linda

Modul audity je vhodný pro řízení všech typů auditů:

 • interní,
 • externí,
 • procesní,
 • systémové podle nejrůznějších norem a jejich kombinací (ISO 9001, 14001, 27001, IATF 16949 aj.).

V systému je možné definovat, monitorovat a řídit:

 • program auditů,
 • audit,
 • neshodu,
 • opatření.

Audit, neshoda i opatření mají svá vlastní workflow, v souladu s požadavky a terminologií normy ISO 19011. Je možno ale volit i alternativní workflow, které jsme doplnili ve spolupráci s našimi klienty.

Systém podporuje využití různých rolí. Uživatel, který je do dané role jmenován, dostává emailové notifikace s pokyny, co se od něj v rámci workflow očekává. V případě nepřítomnosti je plně podporována zastupitelnost jednotlivých osob a rolí:

 • Zakladatel programu
 • Schvalovatel programu
 • Zakladatel auditu
 • Auditor (hlavní + další auditoři)
 • Prověřovaná osoba
 • Manažer normy
 • Osoba odpovědná za oblast
 • Osoba odpovědná za realizaci opatření

Jednotlivé zúčastněné osoby tak spolu mohou snadno komunikovat, sdílet soubory týkající se auditu, informovat se o příčinách, důkazech a realizovaných krocích. Samozřejmostí je automatické sledování a připomínání stanovených termínů.

V současné době doplňujeme správu neshod o správu neshod z reklamací včetně generování 8D reportu a propojení neshod s analýzami FMEA.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.