• 19. 3. 2021

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD

Schválení dotačních projektů na rozvoj EISOD 150 150 linda

Na začátku letošního roku jsme zahájili realizaci nových projektů, které napomohou rozvoji systému EISOD X. Všechny projekty jsou spolufinancované z EU, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Softwarový nástroj pro automatizaci analýzy příčin vad a jejich dopadů v návrhu produktů a jejich výrobních procesů (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023589)
Cílem projektu je inovace softwarového modulu FMEA informačního systému EISOD. Jedná se o modul pro analýzu možných chyb v návrhu produktů, výrobních procesech a v předkládání návrhu preventivních a nápravných opatření. Záměrem projektu je nalezení vhodných metodik pro automatizaci vybraných procesů a poskytnutí znalostní báze, která by tvorbu a další údržbu FME analýz zjednodušila a zrychlila. Pro vyhodnocení cílů projektu je plánován pilotní provoz u vybraných zákazníků.

Vzájemné propojení výpočtu spotřeby času a ergonomické klasifikace na pracovišti ve fázi přípravy výroby (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023594)
Cílem projektu je vytvoření SW nástroje pro normování práce metodikou MOST vč. vyhodnocování ergonomických rizik, dodržování metody 5S a rozšíření nabídky produktů společnosti IPM o tyto nástroje. SW nástroj umožní zákazníkům z řad výrobních podniků efektivně provádět normování metodou nepřímého měření spotřeby času, efektivní práci s činnostmi spojenými s ergonomickými riziky a umožní lepší dodržování 5S standardu v podniku.

Využití zpracování přirozeného jazyka, zpracování obrazových dat a data mining nestrukturovaných provozních záznamů a řídicí dokumentace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_359/0023887)
Projekt má za cíl dotáhnout již ověřené výsledky výzkumu a vývoje do finálního produktu. Jedná se o zobecnění ověřených postupů a jejich implementaci do stávajících informačních systémů formou významného rozšíření stávajících modulů a vybudování centrálního modelu. V návaznosti na předchozí projekt z programu Proof of concept a na základě charakteru realizovaných aktivit je tento projekt realizován v rámci aktivity B programu Proof of Concept, tj. v rámci aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Přihlášení k newsletteru

Čas od času vám zašleme newsletter, radu nebo pozvánku na seminář. Zadané údaje neposkytujeme třetím osobám.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.